Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

HoVaTen

https://baomuabannhadat.net/

NoiDung

Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm của mỗi thanh niên

Email

info@baomuabannhadat.net

ThuocTin

5322

TieuDeTin

Khám kiểm tra sức khoẻ cho trên 2.500 thanh niên trúng tuyển Nghĩa vụ quân sự

Active

No

ThoiGian

10/7/2020 10:33 PM

Attachments

Created at 10/7/2020 10:33 PM by System Account
Last modified at 10/7/2020 10:33 PM by System Account