Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Attachments
  
  
  
DiaChi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
NoiDung
TraLoi
  
  
Nguyễn Duy Chính
Số 3 bạch đằng, TP. Hưng Yên
0979802797nguyenduychinh26@gmail.com
YesNghĩa vụ quân sự
3/20/2018 7:18 AM
Thời gia phục vụ tại ngũ

Hiện nay thời gian phục vụ tại ngũ là 02 năm

  
Nguyễn Duy Chính
Số 3 bạch đằng, TP. Hưng Yên
0979802797nguyenduychinh26@gmail.com
YesNghĩa vụ quân sự
3/20/2018 7:46 AM
Thời gian phục vụ tại ngũ

Hiện nay thời gian phục vụ tại ngũ là 02 năm