Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Attachments
  
  
  
  
  
  
  
UrlVanBan
TrichYeu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Count= 21
  
Số: 95/2014/TT-BQP7/7/20148/25/2014Thượng Tướng Nguyễn Thành CungThông Tư
/portal/VanBan/2018-04/8AMK-S1df0SCJ7ttThong tu 95.2014.TT-BQP.pdf
Hướng dẫn thi hành nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu
Bộ Quốc Phòng
Tải về văn bản chi tiết577YesYes
  
Số: 148/2018/TT-BQP10/4/201811/20/2018Thượng tướng Phan Văn GiangThông Tư
/portal/VanBan/2018-11/xAJTyRjvI02mP-MLthong-tu-148-2018-tt-bqp.doc
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ
Bộ Quốc Phòng
Tải về văn bản chi tiết578YesYes
  
Luật số: 45/2019/QH1411/20/2019Nguyễn Thị Kim NgânLuật
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
Quốc hội
Tải về văn bản chi tiết579YesYes
  
Luật số: 53/2019/QH1411/26/2019Nguyễn Thị Kim NgânLuật
LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN
Quốc Hội
Tải về văn bản chi tiết580YesYes
  
Luật số: 46/2019/QH1411/21/2019Nguyễn Thị Kim NgânLuật
LUẬT THƯ VIỆN
Quốc Hội
Tải về văn bản chi tiết581YesYes
  
Luật số: 48/2019/QH1411/22/2019Nguyễn Thị Kim NgânLuật
LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ
Quốc Hội
Tải về văn bản chi tiết582YesYes
  
Luật số: 49/2019/QH1411/22/2019Nguyễn Thị Kim NgânLuật
LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM
Quốc Hội
Tải về văn bản chi tiết583YesYes
  
Luật số: 54/2019/QH1411/26/2019Nguyễn Thị Kim NgânLuật
LUẬT CHỨNG KHOÁN
Quốc Hội
Tải về văn bản chi tiết584YesYes
  
Luật số: 51/2019/QH1411/25/2019Nguyễn Thị Kim NgânLuật
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Quốc Hội
Tải về văn bản chi tiết585YesYes
  
Luật số: 55/2019/QH1411/26/2019Nguyễn Thị Kim NgânLuật
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Quốc Hội
Tải về văn bản chi tiết586YesYes
  
Luật số: 47/2019/QH1411/22/2019Nguyễn Thị Kim NgânLuật
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Quốc Hội
Tải về văn bản chi tiết587YesYes
  
Luật số: 50/2019/QH1411/25/2019Nguyễn Thị Kim NgânLuật
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
Quốc Hội
Tải về văn bản chi tiết588YesYes
  
Luật số: 52/2019/QH1411/25/2019Nguyễn Thị Kim NgânLuật
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC
Quốc Hội
Tải về văn bản chi tiết589YesYes
  
 Số hiệu: 85/2019/QH1411/11/2019Nguyễn Thị Kim NgânNghị Quyết
NGHỊ QUYẾT 85/2019/QH14 VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020
Quốc Hội
Tải về văn bản chi tiết590YesYes
  
 Số hiệu: 86/2019/QH1411/12/2019Nguyễn Thị Kim NgânNghị Quyết
NGHỊ QUYẾT 86/2019/QH14 VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
Quốc Hội
Tải về văn bản chi tiết591YesYes
  
Số hiệu: 87/2019/QH1411/14/2019Nguyễn Thị Kim NgânNghị Quyết
NGHỊ QUYẾT 87/2019/QH14 VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2020
Quốc Hội
Tải về văn bản chi tiết592YesYes
  
Số hiệu: 88/2019/QH1411/18/2019Nguyễn Thị Kim NgânNghị Quyết
NGHỊ QUYẾT 88/2019/QH14 VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030
Quốc Hội
Tải về văn bản chi tiết593YesYes
  
Số hiệu: 94/2019/QH1411/26/2019Nguyễn Thị Kim NgânNghị Quyết
NGHỊ QUYẾT 94/2019/QH14 VỀ KHOANH NỢ TIỀN THUẾ, XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Quốc Hội
Tải về văn bản chi tiết594YesYes
  
Số hiệu: 95/2019/QH1411/26/2019Nguyễn Thị Kim NgânNghị Quyết
NGHỊ QUYẾT 95/2019/QH14 VỀ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH GIAI ĐOẠN 1
Quốc Hội
Tải về văn bản chi tiết595YesYes
  
Số hiệu: 98/2019/QH1411/27/2019Nguyễn Thị Kim NgânNghị Quyết
NGHỊ QUYẾT 98/2019/QH14 VỀ PHÊ CHUẨN HIỆP ƯỚC BỔ SUNG HIỆP ƯỚC HOẠCH ĐỊNH BIÊN GIỚI QUỐC GIA NĂM 1985 VÀ HIỆP ƯỚC BỔ SUNG NĂM 2005 VÀ NGHỊ ĐỊNH THƯ PHÂN GIỚI CẮM MỐC BIÊN GIỚI TRÊN ĐẤT LIỀN GIỮA VIỆT NAM - CAMPUCHIA
Quốc Hội
Tải về văn bản chi tiết596YesYes
  
Số hiệu: 99/2019/QH1411/27/2019Nguyễn Thị Kim NgânNghị Quyết
NGHỊ QUYẾT 99/2019/QH14 VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Quốc Hội
Tải về văn bản chi tiết598YesYes