Sáng ngày 08/4, Ban CHQS thị xã Mỹ Hào tổ chức phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022 với chủ đề “xây dựng văn hoá giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch covid-19”, Với tinh thần “vì sức khoẻ, tính mạng của người tham gia giao thông”.

Chỉ huy Ban CHQS thị xã chứng kiến các đơn vị ký kết thi đua

Phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “ xây dựng văn hoá giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch covid-19” Với tinh thần “vì sức khoẻ, tính mạng của người tham gia giao thông” với mục tiêu: Tiếp tực triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 587-KH/QUTW ngày 29/6/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ưong về triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 103/CT-BQP ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Chỉ thị số 22/CT-TM ngày 05/7/2019 của Tổng Tham mưu trưởng về tăng cường một số biện pháp trong công tác giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội vào bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Quyết định số 4391/QĐ-BQP ngày 07/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt Đề án bảo đảm TTATGT đường bộ trong Quân đội giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Thông qua phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tư, an toàn giao thông năm 2022 cấp ủy, các cơ quan đơn vị mong muốn các tập thể và từng cá nhân nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT, xây dựng văn hóa giao thông của mỗi quân nhân trong đơn vị góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn giao thông.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 56.052
   Online: 38