Ngày 25.12, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên khối 4 cơ quan của Bộ CHQS tỉnh. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Nghệ - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đồng chí Đại tá Nguyễn Anh Lộc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của BCH Trung ương Đảng “Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương Đảng "Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương"; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của BCH Trung ương Đảng về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đồng chí Phạm Văn Nghệ - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt nội dung tại hội nghị

 

Kết thúc hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm trong học tập, quán triệt và vận dụng Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tập trung nghiên cứu mục tiêu, nhiệm vụ của các nội dung nghị quyết vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn công tác để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống…


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 412.502
   Online: 46