Trung đội Dân quân cơ động (DQCĐ) xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ có quân số 34 đồng chí. Trong những năm qua luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, phòng chống lụt bão, cháy nổ, kết hợp với lao động sản xuất tại địa phương. Cán bộ, chiến sỹ trong trung đội luôn nhận thức sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với quá trình xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới. Đồng thời, xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, là điều kiện thuận lợi để mỗi người tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện xây dựng và củng cố phẩm chất của người chiến sĩ dân quân, nâng cao hiệu quả trong học tập, công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung đội Dân quân cơ động (DQCĐ) xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ có quân số 34 đồng chí. Trong những năm qua luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, phòng chống lụt bão, cháy nổ, kết hợp với lao động sản xuất tại địa phương. Cán bộ, chiến sỹ trong trung đội luôn nhận thức sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với quá trình xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới. Đồng thời, xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, là điều kiện thuận lợi để mỗi người tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện xây dựng và củng cố phẩm chất của người chiến sĩ dân quân, nâng cao hiệu quả trong học tập, công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Để thực hiện có hiệu quả Chi bộ DQCĐ xã đã đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trung đội. Chi uỷ và từng cán bộ, đảng viên đều xây dựng kế hoạch, mục tiêu học tập và làm theo Bác sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của trung đội và chức trách nhiệm vụ được giao của từng người. Chi uỷ thường xuyên làm tốt công tác ghi danh, biểu dương các cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên và chiến sĩ noi theo.

Trong sinh hoạt thường kỳ, Chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là yêu cầu về chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên để trao đổi, thảo luận, học tập kinh nghiệm tự phê bình và phê bình thói hư tật xấu trong trung đội; bàn về một hoặc vài vấn đề cụ thể, tập trung vào vấn đề nổi cộm, bức xúc, không dàn trải chung chung. Việc ghi Sổ Vàng của chi bộ được thực hiện một cách thường xuyên, có nền nếp, các đảng viên tiêu biểu được ghi cụ thể về các việc “học tập và làm theo Bác”...

Thông qua học tập và làm theo Bác, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong trung đội luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao. Thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong làm việc khoa học, tiết kiệm thời gian, công sức, nâng cao hiệu quả công tác, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện thường xuyên đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên ngăn ngừa vi phạm, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội; giữ gìn sự trong sạch của Đảng; củng cố lòng tin của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương đối với LLVT trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm việc sơ, tổng kết và kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến để nhân rộng; thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép các mục tiêu, nội dung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương tạo sức lan toả sâu rộng trong toàn Đảng bộ và LLVT xã.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung đội dân quân cơ động xã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Công an xã và các lực lượng khác trên địa bàn giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ cho các tầng lớp nhân dân; tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; thực hiện đúng quy trình các bước theo quy định của Luật NVQS đảm bảo khách quan, chính xác, công khai, công bằng, dân chủ. Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường. Đặc biệt trong những năm qua, Trung đội DQCĐ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện, góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Trung đội thường xuyên duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong những ngày lễ, tết, các dịp có nhiệm vụ quan trọng của xã; xử lý nhanh và hiệu quả các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Do vậy, chất lượng chính trị, trình độ quân sự, khả năng SSCĐ của lực lượng dân quân không ngừng được nâng cao. Trung đội đã chủ động, trách nhiệm, tích cực và sáng tạo tham mưu đề xuất và giúp đỡ cơ sở trong việc xây dựng lực lượng dân quân ở các thôn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ và sẵn sàng xử lý tốt các tình huống xảy ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quốc phòng- An ninh trong tình hình mới.

Năm 2013 Chi bộ Trung đội dân quân cơ động xã đã được Huyện ủy Yên Mỹ khen thưởng và tuyên là một trong những điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

       


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 309.584
   Online: 46