Những năm qua, trên cơ sở quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, nhân viên Kho 41 đã triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp thiết thực và đạt được những kết quả tích cực.

Đơn vị duy trì nghiêm túc nền nếp chế độ bảo quản VKTBKT

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, cán bộ, nhân viên Kho K41 - Phòng Kỹ thuật đã không ngừng trau dồi, rèn luyện ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ, bằng chính những việc làm cụ thể hằng ngày đã góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chi bộ kho 41 đã bám sát Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/TW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, chỉ đạo của Đảng ủy Phòng Kỹ thuật về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thống nhất, triển khai thực hiện. Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, Chi uỷ, chi bộ kho 41 đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị; chủ động cụ thể hóa, bổ sung, hoàn chỉnh chuẩn mực đạo đức, tiêu chí học tập và làm theo sát với từng đối tượng. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về vị trí, tầm quan trọng của Chỉ thị 05 đối với công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Từ thống nhất về nhận thức đến việc làm cụ thể, Cấp uỷ, Chỉ huy đơn vị luôn đặc biệt coi trọng việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng kế hoạch, đăng ký phấn đấu thực hiện theo các tiêu chí xác định. Chủ động đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 thành nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 theo nội dung đã đăng ký của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì đơn vị. Qua đó, kịp thời phát hiện, uốn ắn, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, không để hạn chế, khuyết điểm trở thành các biểu hiện suy thoái.

Thực hiện phương châm: kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo, lấy làm theo là chủ yếu, bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Trong các buổi đọc báo của đơn vị, các đồng chí chỉ huy Kho đều lồng ghép tuyên truyền những lời dạy của Bác từng ngày. Từ đó các đồng chí quân nhân trong đơn vị đều thấm nhuần lời dạy của người, để những lời dạy của Bác lan tỏa trong cuộc sống và từng nhiệm vụ.

Kho K41 - Phòng Kỹ thuật với nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, bảo quản bảo dưỡng, duy trì hệ số kỹ thuật, cấp phát vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị làm nhiệm vụ của LLVT tỉnh. Hằng năm, đơn vị tiếp nhận, quản lý, bảo quản và tổ chức cấp phát hàng trăm tấn vũ khí, khí tài, trang bị, vật tư gồm nhiều chủng loại khác nhau. Để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Phòng Kỹ thuật thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về Công tác Kỹ thuật trong tình hình mới, xây dựng bản lĩnh chính trị, tác phong làm việc cho từng cán bộ, nhân viên trong toàn đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy Kho cũng tăng cường công tác giáo dục chính trị, động viên tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, xây dựng động cơ, thái độ làm việc đúng đắn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên.

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy Kho thường xuyên tổ chức cho cán bộ, nhân viên học tập, quán triệt những lời dạy của Bác, đồng thời chủ động xây dựng các tiêu chí làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những công việc cụ thể, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, làm cơ sở để triển khai thực hiện thường xuyên trong đơn vị. Hằng năm, 100% cán bộ, nhân viên của Kho đều xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, xác định rõ mục tiêu cần đạt được, định kỳ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm. Tăng cường các biện pháp quản lý, duy trì kỷ luật và đặc biệt chú trọng phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện cấp trên noi gương cho cấp dưới, chỉ huy làm gương cho nhân viên. Mặt khác, Kho thường xuyên đẩy mạnh thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” tạo thành phong trào hành động sôi nổi, thiết thực.

Cán bộ, nhân viên đơn vị luyện tập Kế hoạch Phòng chống cháy nổ 

Trên cơ sở thống nhất về nhận thức và hành động, cán bộ, nhân viên trong đơn vị luôn chấp hành nghiêm các nền nếp, chế độ quy định. Chỉ huy đơn vị thường xuyên tăng cường quản lý, nắm chắc số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật, nâng cao kỹ thuật chuyên môn trong bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, khí tài, bảo đảm hệ số kỹ thuật Kt = 1. Hệ thống bảng biểu, thẻ kho; sổ sách đăng ký, thống kê, quản lý, xuất nhập được ghi chép đầy đủ, kịp thời; duy trì chế độ kiểm tra hằng ngày, tuần, tháng. Ngoài ra đơn vị còn thường xuyên bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện chiến đấu; kế hoạch phòng chống cháy nổ, cứu sập, kế hoạch phòng chống lụt bão và kế hoạch chiến đấu tại chỗ phù hợp với từng đặc điểm, nhiệm vụ. Năm 2018 đơn vị đã tiến hành bảo dưỡng được trên 2 nghìn khẩu súng bộ binh, đồng bộ 16.000 cái; bảo dưỡng kỹ thuật lựu đạn trên 7 tấn, đảo đạn trên 80 tấn, bảo dưỡng được trên 10 tấn đạn cối... đơn vị luôn bảo đảm kịp thời vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của LLVT tỉnh.

Cấp uỷ, Chỉ huy đơn vị chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tích cực triển khai xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện sai trái, lệch lạc; tích cực thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, phòng, chống lụt bão, khắc phụ hậu quả thiên tai và làm tốt công tác chính sách với người có công và gia đình chính sách trên địa bàn. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, đơn vị đã tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện và thắp nến tri ân theo kế hoạch của cấp trên, qua đó góp phần tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tin yêu.

Nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và việc tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất, biện pháp phù hợp, hiệu quả, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã trở thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, tự giác trong toàn đơn vị, tạo động lực quan trọng góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Với tinh thần quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cán bộ, nhân viên Kho K41 hôm nay đã và đang đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 180.968
   Online: 236