Ngày 04.3, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp đồng huấn luyện quân nhân dự bị năm 2019 với các đơn vị nhận nguồn. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đại tá Đào Quang Kiền – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Năm  2018, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc việc xây dựng, huy động, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, diễn tập theo đúng quy định. Ban CHQS các huyện, thành phố đã tổ chức đăng ký và phối hợp với các đơn vị nhận nguồn tổ chức phúc tra, sắp xếp, bổ nhiệm, miễn nhiệm giải ngạch theo đúng nguyên tắc. Tổ chức huy động bàn giao cho các đơn vị huấn luyện đúng thời gian quy định, đảm bảo huấn luyện đạt 100%, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75 đến 85% đạt khá, giỏi. Các đơn vị của Bộ huấn luyện, diễn tập theo kế hoạch, đạt kết quả cao. Các đơn vị của tỉnh, huyện, thành phố tham gia diễn tập đạt kết quả tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Đại diện các đơn vị ký kết hiệp đồng huấn luyện quân nhân dự bị năm 2019

 

Theo kế hoạch năm 2019 các đơn vị nhận nguồn sẽ huấn luyện cho trên 3.000 sỹ quan, hạ sỹ quan, binh sỹ được biên chế các đơn vị thuộc Quân đoàn 2, Binh chủng Thông tin liên lạc và các đơn vị trong tỉnh.

Đồng chí Đại tá Đào Quang Kiền – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh

phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Đào Quang Kiền – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu địa phương và các đơn vị nhận nguồn cần thực hiện chặt chẽ việc đăng ký, quản lý nguồn DBĐV, nâng cao chất lượng các đơn vị DBĐV, tỷ lệ chuyên nghiệp quân sự đạt 90% trở lên và tổ chức sắp xếp, bổ nhiệm, huy động đúng nguyên tắc. Ban CHQS các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận nguồn tổ chức thâm nhập, phúc tra, kiện toàn biên chế đơn vị trước khi huấn luyện. Các đơn vị của tỉnh, huyện, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng duy trì nền nếp kỷ luật, huấn luyện tập trung tại Trường Quân sự tỉnh. Kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 79.470
   Online: 37