Kế hoạch
Tổ chức cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989) và 75 năm Ngày thành lập
Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)
 

 

ĐỀ CƯƠNG

Cuộc thi tìm hiểu “30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập

Quân đội nhân dân Việt Nam”

http://quansu.hungyen.gov.vn/portal/pages/2019-6-10/De-cuong-cuoc-thi-tim-hieu-30-nam-Ngay-Hoi-Quoc-phiuqoshkyad6p.aspx


 

 Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 117.234
   Online: 24