Ngày 28.6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có: đồng chí Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu, Tư lệnh Quân khu 3; đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

    Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ như: Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng trên địa bàn; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, tuyển sinh quân sự năm 2019; hoàn thành việc biên soạn và phát hành cuốn sách Tướng lĩnh Hưng Yên thời đại Hồ Chí Minh giai đoạn 1945 – 3/ 2019. Chất lượng huấn luyện được nâng lên, tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao. Công tác dân vận được triển khai thực hiện kịp thời; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, công tác chính sách hậu phương quân đội được triển khai hiệu quả…

    Trong công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 7.11.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ đi vào nền nếp; kịp thời chỉ đạo kiện toàn cấp ủy các cấp sau điều động, bổ nhiệm. Cấp ủy, UBKT cấp ủy các cấp đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát...

    Phương hướng một số nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019 như: Tham mưu với Tỉnh ủy  UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ đối với 3 huyện, diễn tập Quốc phòng và An ninh đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã, phường, thị trấn và diễn tập Chỉ huy - Cơ quan 1 bên, 1 cấp trên bản đồ đạt kết quả khá, an toàn tuyệt đối; tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo và phối hợp thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, duy trì chấp hành kỷ luật quân đội...

   Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu: Thời gian tới, LLVT tỉnh cần làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình, kịp thời phối hợp với các lực lượng tham mưu với cấp ủy, chính quyền các vấn đề phát sinh ở cơ sở; cần xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho quân nhân xuất ngũ; nâng cao hiệu quả tổ chức các lớp học kỳ quân đội, giáo dục QPAN cho đối tượng học sinh, sinh viên; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; đối với thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tổ chức thẩm định, xét duyệt, chi trả chế độ trợ cấp cho các đối tượng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm chặt chẽ, chính xác, công bằng...; thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ, hội thi, hội thao; tham mưu tổ chức 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam trang trọng, thiết thực, hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ biên soạn cuốn sách Những trận đánh điển hình của quân và dân Hưng Yên trong thời kỳ chống Pháp (1945 – 1954).

Đồng chí Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH Trung ương Đảng Tư lệnh Quân khu 3

 Phát biểu tại hội nghị

    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 biểu dương những kết quả LLVT tỉnh đã đạt được. Đồng thời, yêu cầu thời gian tới Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nghiên cứu quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên và chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ LLVT tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Đồng thời, LLVT tỉnh tiếp tục tham mưu với tỉnh xây dựng các tiềm lực, các công trình trong khu vực phòng thủ tỉnh bảo đảm tính lưỡng dụng; đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 bảo đảm chất lượng, chỉ tiêu được giao. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường luyện tập các phương án xử trí tình huống Quốc phòng, An ninh, sẵn sàng cơ động, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra...

    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thực hiện 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh; thực hiện có chiều sâu, có hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tinh giảm biên chế, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. LLVT tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an theo Nghị định số 77, chú trọng phát huy vai trò nắm, báo cáo, đề xuất xử trí các vụ việc từ cơ sở giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Xây dựng chương trình phối hợp hoạt động cụ thể giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh. Cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh tham gia hiệu quả các phong trào, cuộc vận động ở địa phương như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ không để xảy ra mất an toàn phải xử lý.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 89.944
   Online: 61