Trong 2 ngày 09 và 10/7 Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác Tài chính năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn tài chính năm 2019

Tham gia lớp tập huấn lần này gồm 59 đồng chi là Trợ lý, nhân viên Tài chính, nhân viên phụ trách chi tiêu Ban CHQS các huyện,  thành phố, thị xã, Trường Quân sự tỉnh, Trung đoàn 126 và khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh. Trong thời gian 2 ngày các đồng chí tham gia lớp tập huấn được quán triệt các văn bản của Nhà nước về lập, chấp hành,  quyết  toán ngân sách và quản lý, sử dụng tài sản. Quán triệt quy chế của Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo cấp ủy Đảng đối với công tác tài chính trong LLVT tỉnh. Hướng dẫn quy trình chi tiêu, thanh quyết toán ngân sách; các chế độ chi tiêu ngân sách, quỹ và các nguồn tài chính khác; cách quản lý sử dụng tài sản. Hướng dẫn chế độ kế toán, dự toán trong Quân đội.

Thông qua tập huấn nhằm bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên Tài chính các cơ quan, đơn vị nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ,  đáp ứng yêu  cầu về quản lý vật tư, tài sản, tiền vốn chi tiêu, thanh quyết toán các nguồn kinh phí trong tình hình hiện nay.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 89.942
   Online: 53