Ngày 24.7, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh (GDQPAN) Quân khu 3 do đồng chí Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3, Phó Chủ tịch Hội đồng GDQPAN Quân khu 3 làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện công tác GDQPAN tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh. Đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh.

Theo báo cáo của Hội đồng GDQPAN tỉnh, hàng năm, Hội đồng GDQPAN tỉnh đã ban hành kế hoạch công tác GDQPAN trong năm và giai đoạn theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Mỗi năm, Hội đồng GDQPAN tỉnh kiểm tra từ 2 đến 3 Hội đồng GDQPAN cấp huyện để kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác GDQPAN. Công tác phổ biến kiến thức QPAN cho toàn dân được tăng cường. Từ tháng 1.2016 đến nay, toàn tỉnh có 14 đồng chí thuộc đối tượng 1; 213 đồng chí thuộc đối tượng 2; 932 đồng chí thuộc đối tượng 3; 14.958 đồng chí thuộc đối tượng 4 được bồi dưỡng kiến thức QPAN... Công tác GDQPAN trong các nhà trường được chú trọng. Đến nay, cơ bản các trường có đủ giáo viên GDQPAN theo quy định. Các nội dung, chương trình GDQPAN cho học sinh, sinh viên được thực hiện đúng, đủ theo quy định. Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm GDQPAN tỉnh đã tổ chức GDQPAN cho 7.539 sinh viên...

Đồng chí Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3

phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3 yêu cầu: Thời gian tới, Hội đồng GDQPAN tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo về công tác GDQPAN; phát huy trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng GDQPAN và vai trò tham mưu của cơ quan thường trực Hội đồng GDQPAN các cấp; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác GDQPAN; chủ động bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng theo phân cấp, quan tâm bồi dưỡng kiến thức QPAN cho chức sắc, chức việc tôn giáo, công nhân các khu công nghiệp; nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến kiến thức QPAN trên các phương tiện thông tin đại chúng; nâng cao chất lượng GDQPAN cho học sinh, sinh viên bảo đảm đúng nội dung, chương trình quy định, kết hợp giữa học tập nội dung GDQPAN với tổ chức cho học sinh thăm quan các di tích lịch sử, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng; thực hiện tốt công tác kiểm tra của Hội đồng GDQPAN…

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang đã tiếp thu những nhận xét, đánh giá của đoàn kiểm tra về việc thực hiện công tác GDQPAN trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, yêu cầu các thành viên Hội đồng GDQPAN tỉnh, cơ quan thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để nâng cao hiệu quả công tác GDQPAN.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 102.803
   Online: 43