Chiều ngày 13/1, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ CTĐ, CTCT và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2019. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Anh Lộc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Cùng dự có đồng chí đại tá Đoàn Huy Thái, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2019, hoạt động CTĐ, CTCT trong LLVT tỉnh đã quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng, bám sát nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của LLVT tỉnh; tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, quân đội; hoàn thành 100% chương trình giáo dục chính trị cơ bản cho các đối tượng; tổ chức tập huấn “lực lượng 47”; xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng năm 2019. Trong năm, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra chỉ thị công tác QS, QPĐP; ban hành kế hoạch CTĐ, CTCT trong LLVT tỉnh năm 2019. Chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Chỉ đạo đảng ủy quân sự các huyện, thị xã, thành phố, phối hợp tham mưu với ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên chúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, phối hợp với UBKT các huyện ủy, thị ủy, thành ủy kiểm tra, giám sát được 2 đảng bộ quân sự huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, khối doanh nghiệp tỉnh kiểm tra, giám sát 4 đảng ủy cơ sở về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP; trao quyết định, cấp thẻ thương binh và chi trả trợ cấp thương tật cho 53 đối tượng với số tiền trên 3,1 tỷ đồng.

Năm 2020, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; duy trì hoạt động Ban chỉ đạo 35, hoạt động “lực lượng 47” trong LLVT tỉnh tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái và những thông tin xấu độc trên không gian mạng; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của cấp ủy các cấp, chế độ nền nếp sinh hoạt của các cấp ủy đảng; chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động, hoạt động chính sách hậu phương quân đội.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Anh Lộc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh,

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân

có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh,

 phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2019

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tặng giấy khen cho Đảng bộ Phòng Tham mưu vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2019; Bộ CHQS Quân sự tỉnh đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2019.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 202.807
   Online: 141