Cách đây 75 năm, ngày 31/10/1945, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ký quyết định thành lập Chiến khu 2, Chiến khu 3 (tiền thân của Quân khu 3). Đây là sự kiện lịch sử đánh dấu sự ra đời của LLVT Quân khu, mở ra bước phát triển mới của Quân đội ta, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu dài của cách mạng Việt Nam. Từ đó, ngày 31/10 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của LLVT Quân khu 3.

Chiến sĩ Đại đội Pháo phòng không 37/DQ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Là địa bàn chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế và quốc phòng- an ninh; Địa bàn Quân khu 3 ngày nay gồm các tỉnh: Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình và thành phố Hải Phòng. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, ác liệt, song dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, LLVT Quân khu luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, địa bàn Quân khu 3 là nơi diễn ra cuộc “chiến tranh du kích” điển hình của cả nước. Ở các địa phương với phong trào toàn dân “đắp lũy, đào hào, xây dựng làng chiến đấu, biến mỗi thôn xóm thành một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ anh dũng, chiến đấu ngay trong lòng địch”, đã góp phần dập tắt ý đồ đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp.

Giai đoạn này quân và dân Quân khu 3 đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên cả nước tổ chức các trận đánh kìm chân, chia cắt, căng kéo địch, góp phần làm nên chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông (1947); Lê Lợi (1949); Biên Giới (1950); Hà - Nam - Ninh 1951; Hoà Bình - Tây Bắc - Thượng Lào (1952); Đông Xuân (1953 - 1954), mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước với tính chất vừa là hậu phương, vừa là tiền tuyến; quân và dân Quân khu tích cực, khẩn trương triển khai thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng LLVT nhân dân ngày càng vững mạnh, cùng quân và dân cả nước tập trung thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Vừa xây dựng bảo vệ miền Bắc XHCN, vừa chi viện cho miền Nam đánh Mỹ. Trong giai đoạn này đã có 1,7 triệu con em trên địa bàn Quân khu tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường. Có nhiều đồng chí trở thành cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và Quân đội; hàng nghìn liệt sĩ, thương binh, bệnh binh của LLVT Quân khu đã anh dũng cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần quan trọng làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975.

Đất nước thống nhất, sau khi làm tròn nhiệm vụ bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng trên biên giới của Tổ quốc, LLVT Quân khu đã nhanh chóng củng cố, xây dựng lực lượng theo hướng tinh gọn, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nề nếp chính quy. Kết hợp giữa nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật với nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữa xây dựng lực lượng thường trực với xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên vững mạnh. Các đơn vị LLVT Quân khu đã phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, xây dựng doanh trại, cảnh quan môi trường chính quy sáng, xanh, sạch, đẹp, tạo sự yêu mến, đoàn kết giữa cán bộ, chiến sĩ với đơn vị. Nhiều đơn vị trở thành ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân. Đi đôi với việc lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, LLVT Quân khu đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với quốc phòng - an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT vững chắc, đặc biệt là xây dựng “thế trận lòng dân”. Tham mưu giúp cấp uỷ chính quyền các địa phương xây dựng cơ sở chính trị, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp dân xoá đói, giảm nghèo, xây dựng các công trình phúc lợi, dân sinh, tổ chức khám chữa bệnh cho nhân dân; rà phá bom mìn, vật cản…, những việc làm trên đã góp phần tích cực vào sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh trên các địa bàn đóng quân.

Với những chiến công và thành tích xuất sắc, LLVT Quân khu 3 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 02 Huân chương Hồ Chí Minh, 02 Huân chương Sao vàng, Huân chương Quân công hạng Nhất và 05 Huân chương Độc lập; 831 tập thể, 323 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới; hàng ngàn tập thể và cá nhân tặng được tặng thưởng huân, huy chương các loại.

Sự lớn mạnh, trưởng thành của LLVT Quân khu gắn liền với những chiến công và đóng góp to lớn của nhân dân và LLVT các tỉnh, thành phố trong địa bàn. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Đảng bộ, nhân dân và LLVT Hưng Yên; là một bộ phận quan trọng của LLVT Quân khu 3, LLVT tỉnh Hưng Yên được sinh ra trưởng thành từ quê hương văn hiến cách mạng, có truyền thống đấu tranh anh dũng qua các thời kỳ, sát cánh cùng quân và dân các tỉnh, thành phố trong Quân khu và cả nước lập nhiều chiến công oanh liệt.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 3, mà trực tiếp là Tỉnh ủy - HĐND - UBND, cùng với sự chăm lo lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đoàn thể nhân dân trong tỉnh, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh đã đoàn kết, không ngừng phấn đấu vươn lên đạt được nhiều thành tích quan trọng.

Đặc biệt từ khi tái thành lập tỉnh (năm 1997) đến nay, LLVT tỉnh luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ như: Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, phối hợp triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kết hợp kinh tế với quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an theo Nghị định số 03của Chính phủ; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết các tình huống QP-AN.

Công tác xây dựng lực lượng DQTVđược đăng ký và quản lý chặt chẽ, tỷ lệ so với dân số đạt 1,55- 1,6%; tổ chức biên chế cho các đầu mối đơn vị đúng chuyên ngành, đủ chỉ tiêu. Huy động quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, diễn tập đạt 100% chỉ tiêu.

Trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Tổ chức thăm, tặng quà và làm “cầu vinhquang” động viên, cổ vũ thanh niên lên đường nhập ngũ đạt hiệu quả tốt. Phối hợp với Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy chỉ đạo thành lập và tổ chức hoạt động của 161/161 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn đi vào nền nếp, đạt hiệu quả tốt...

Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng thường xuyên được quan tâm; qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và học sinh, sinh viên trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia xây dựng KVPT tỉnh, huyện ngày càng vững chắc...

Trong công tác giáo dục chính trị, phổ biến GDPL đã hoàn thành 100% chương trình cho các đối tượng. Công tác thi đua, khen thưởng trong LLVT tỉnh được đẩy mạnh hướng vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII); 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng đăng ký phấn đấu thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đảng bộ Quân sự tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 03, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị...

Ghi nhận những đóng góp mà cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh thời gian qua, năm 2012 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; năm 2017 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Năm 2018, Đảng bộ Quân sự tỉnh là đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở duy nhất được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục trong các năm từ 2015- 2018; đồng thời nhiều năm liền được UBND tỉnh, Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắcvà nhiều bằng khen các loại trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Phát huy truyền thống “Đoàn kết - Chủ động - Sáng tạo - Hy sinh - Chiến thắng” của LLVT Quân khu 3, LLVT Hưng Yên quyết tâm xây dựng LLVT địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và con đường đi lên CNXH; làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện tốt chức năng đội quân công tác trong tình hình mới, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân như cá với nước; tăng cường “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở; hăng hái tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo; phòng tránh và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; hưởng ứng có hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 200.721
   Online: 38