Ngày 20/10, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh đã tổ chức Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh cho cán bộ đối tượng 3 khóa 35 năm 2020. Tới dự có đồng chí Đại tá Đoàn Huy Thái Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Đại tá Đoàn Huy Thái Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS

tỉnh trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ đối tượng 3

Trong thời gian 2 tuần 101 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 3 trong tỉnh đã được nghiên cứu, quán triệt 14 chuyên đề về tình hình quốc tế, trong nước chi phối đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhận thức những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Những nội dung chính về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các nội dung chủ yếu về chiến lược Quốc phòng An ninh. Ngoài ra các học viên còn được trang bị một số kỹ năng nghiệp vụ cơ bản về Quốc phòng An ninh, qua đó nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng làm tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, làm cơ sở vận dụng trên từng cương vị, chức trách được giao. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QPAN, làm nòng cốt cho nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Qua kiểm tra đánh giá kết quả 100% đạt khá, giỏi, các học viên đều được cấp chứng nhận đã hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN  cho cán bộ đối tượng 3.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 200.728
   Online: 59