Ngày 22/10, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh đã tổ chức Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phong An ninh cho trên 100 đồng chí cán bộ đối tượng 3 khóa 36 năm 2020. Tới dự có đồng chí Đại tá Đào Quang Kiền Phó CHT – TMT Bộ CHQS tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Trong thời gian 2 tuần các đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 3 trong tỉnh đã được nghiên cứu, quán triệt 14 chuyên đề về những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về chiến lược Quốc phòng An ninh. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình hiện nay và những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Bên cạnh đó các học viên còn được trang bị một số kiến thức cơ bản về Quốc phòng An ninh, từ đó thực hiện tốt chức năng làm tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng linh hoạt trên từng cương vị, chức trách được giao. Làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trân an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Đồng chí Đại tá Đào Quang Kiền Phó CHT – TMT Bộ CHQS tỉnh

phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đại tá Đào Quang Kiền Phó CHT – TMT Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Ban Tổ chức lớp học cần duy trì nghiêm túc, đúng thời gian chương trình đã đề ra. Các đồng chí giáo viên cần bám sát tình hình thực tế của đất nước, của tỉnh và địa phương để truyền đạt kiến thức, gợi mở cho học viên mở rộng tư duy vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. kết hợp lý thuyết với thực hành. Đối với các học viên cần tập trung nắm chắc nội dung, trên cơ sở kiến thức đã được học vận dụng thực hiện tốt trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác QPAN tại địa phương.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 200.732
   Online: 46