Ngày 6/10, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh tỉnh đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3 khóa 35 cho 101 đồng chí là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp huyện quản lý; lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc cơ quan, tổ chức Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh. Lãnh đạo các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Tới dự có đồng chí Đại tá Đào Quang Kiền Phó CHT – TMT Bộ CHQS tỉnh.

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3

Trong thời gian 2 tuần, các học viên được truyền đạt 14 chuyên đề như: một số vấn đề xây dựng KVPT cấp tỉnh, cấp huyện thành KVPT vững chắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức địa phương trong xây dựng KVPT. Nội dung cơ bản của luật QPAN quốc gia, luật giáo dục QPAN, luật NVQS, luật Dân quân tự vệ, Dự bị động viên, luật biển Việt Nam, luật biên giới quốc gia. Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới. Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về dân tộc tôn giáo, gắn với Quốc phòng An ninh; Công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân và tăng cường, củng cố Quốc phòng An ninh. Biên giới quốc gia và bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng, công tác quốc phòng ở Bộ, Ngành, địa phương. Thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển hoạt động của LLVT trong các trạng thái SSCĐ. Nội dung, phương pháp soạn thảo hệ thống văn kiện chuyển cơ quan, tổ chức từ thời bình sang thời chiến. Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn. Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, vũ khí công nghệ cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và học bắn súng K54 bài 1.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ QPAN trên từng cương vị công tác. Làm cơ sở vận dụng trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện theo từng chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 290.279
   Online: 50