Ngày 8.10, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật DQTV và Luật Lực lượng DBĐV, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2020. Hai luật này có nhiều quy định mới, đã thể chế đầy đủ đường lối, quan điểm của Đảng và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Hội nghị tập huấn Luật DQTV và Luật Lực lượng DBĐV do Bộ Quốc phòng tổ chức lần này nhằm giới thiệu cho cán bộ chủ trì các cấp trong và ngoài quân đội về nội dung cơ bản của Luật DQTV năm 2019, Luật Lực lượng DBĐV năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị triển khai thi hành Luật, bảo đảm thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu, thảo luận các chuyên đề gồm: Nội dung cơ bản của Luật DQTV; nội dung cơ bản Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30.6.2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với DQTV; nội dung cơ bản Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30.6.2020 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của DQTV; nội dung cơ bản Luật Lực lượng DBĐV; nội dung cơ bản Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 3.7.2020 của Chính phủ quy định việc huy động lực lượng DBĐV khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ và Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 8.7.2020 của Chính phủ quy định Danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị…


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 290.300
   Online: 83