Ngày 17/12, tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng địa phương và nhiệm vụ tuyển quân năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố…

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác Quốc phòng, An ninh. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND, ngày 5/2/2020 về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP năm 2020 và các chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời triển khai đến các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt, thực hiện và làm tốt công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng.

Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QPAN; kết hợp giữa phát triển kinh tế- xã hội gắn với quy hoạch tổng thể thế trận quân sự trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; chỉ đạo Công an, Quân sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh chỉ đạo các ban, sở, ngành tỉnh tập trung mọi tiềm lực xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong năm, UBND tỉnh ban hành Đề án tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục triển khai thực hiện đề án về xây dựng công trình phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2035 và những năm tiếp theo; chỉ đạo LLVT tỉnh điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ, điều chỉnh văn kiện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo chỉ lệnh của Quân khu 3, Bộ Quốc phòng; chỉ đạo tổ chức 12 cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên bản đồ cho các cơ quan, đơn vị theo đúng kế hoạch; chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ giao đủ 1.800 công dân nhập ngũ cho các đơn vị bảo đảm chất lượng; chỉ đạo thành lập Cơ sở cách ly tập trung số 1 tại Trung đoàn 126, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thành lập cơ sở cách ly cấp huyện theo quy định…

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị

Phương hướng công tác quân sự, quốc phòng địa phương của tỉnh năm 2021 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về “Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28 ngày 25.10.2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; tập trung nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đội ngũ cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ; tổ chức kiện toàn xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ bảo đảm chỉ tiêu, kế hoạch; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương phát huy vai trò trách nhiệm của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng…

Đồng chí thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3

 phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức Phó Chính ủy Quân khu đã ghi nhận và biểu dương những kết quả trong công tác QS, QPĐP của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu: Năm 2021 là năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp Tỉnh ủy, UBND tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác QS, QPĐP. LLVT tỉnh cần tăng cường nắm tình hình ở cơ sở kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời xử lý, không để bị động bất ngờ. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục xây dựng nền QPTD vững mạnh. Thực hiện đầy đủ các khâu các bước trong thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, giải quyết tốt việc làm cho bộ đội sau xuất ngũ. Quản lý tốt đất quốc phòng, tổ chức xây dựng các hạng mục công trình trong khu vực phòng thủ. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và chất lượng tổng hợp sức chiến đấu của LLVT tỉnh. Bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho thực hiện các nhiệm vụ. 

Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản hưởng dẫn của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý tốt các tình huống, không để bất ngờ, bảo đảm an toàn các mục tiêu trọng yếu, bảo vệ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tiếp tục làm tốt các khâu, các bước trong phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; làm tốt các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021; hoàn thành tốt các chỉ tiêu bảo đảm hậu cần, tài chính đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, bảo đảm kỹ thuật cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai.

Đồng chí thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3

 trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các tập thể

 danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân

Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 tặng cờ thi đua cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020

Nhân dịp này, Quân khu 3 tặng cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể, danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho 9 tập thể, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 5 cá nhân, danh hiệu Chiến sỹ tiên tiến cho 9 cá nhân; tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, giai đoạn 2011 – 2020. UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 3 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020; tặng bằng khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020; tặng bằng khen cho 7 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 236.139
   Online: 44