Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Qua đó góp phần củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 từ các doanh nghiệp (Ảnh tư liệu)

Trong thời kỳ đổi mới, với sự năng động, sáng tạo, vận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tỉnh ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo sức khỏe nhân dân có bước tiến vượt bậc. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được xây dựng vững chắc… Trong thành tích chung đó có sự đóng góp một phần hết sức quan trọng của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. 

Với chức năng của mình, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, chỉ thị, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch về công tác quân sự, quốc phòng địa phương; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28 – NQ/TW, ngày 22.9.2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. 

Để xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵng sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên (DBĐV), dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Đây là nhiệm vụ then chốt, nhân tố quyết định, bảo đảm cho LLVT tỉnh thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua Quyết thắng, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, xây dựng LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như công tác quân sự, quốc phòng địa phương, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT- TW, ngày 3.5.2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; Nghị định số 116/2007/NĐ-CP, ngày 10.7.2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, đưa công tác này đi vào nền nếp, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quân sự các cấp có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã đề xuất đổi mới nội dung, hình thức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, mở rộng đối tượng và được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đánh giá là tỉnh có nhiều đổi mới sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác này. 

Phát huy truyền thống “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, tỉnh đã chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Cơ quan quân sự các cấp tham mưu làm tốt quy trình các bước tuyển quân bảo đảm chặt chẽ, đúng luật. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh đã bàn giao 10.400 thanh niên nhập ngũ cho các đơn vị nhận quân; tổ chức thăm, tặng quà và làm “Cầu Vinh Quang” động viên, cổ vũ thanh niên lên đường nhập ngũ; tổ chức tốt việc đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, kết hợp định hướng và giới thiệu học nghề, việc làm.

Trong công tác xây dựng lực lượng, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định lấy chất lượng chính trị và phẩm chất đạo đức là chính, trình độ, năng lực công tác làm nền tảng theo hướng lực lượng thường trực “tinh, gọn, mạnh”, dân quân, tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, lực lượng dự bị động viên “hùng hậu” đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm, tích cực đổi mới phương pháp huấn luyện, bảo đảm đúng nội dung, thời gian, kiểm tra 100% các nội dung đều đạt yêu cầu. Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh thực hiện tốt công tác phối hợp thường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan thành lập các chốt kiểm soát dịch, cơ sở cách ly tập trung của tỉnh và khu cách ly tập trung tại các huyện, thị xã, thành phố. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động củng cố doanh trại, cơ sở vật chất với phương châm “4 tại chỗ” phòng, chống dịch và tổ chức tiếp nhận hàng nghìn công dân từ vùng dịch về Việt Nam theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Công tác tiếp nhận và quản lý người cách ly trong thời gian qua được áp dụng linh hoạt, sáng tạo, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay đã tổ chức tiếp nhận cách ly tại Cơ sở cách ly tập trung số 1 của tỉnh 12 đợt với trên 2.000 công dân trở về từ các nước, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần quan trọng vào kết quả phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên, với chức năng “đội quân công tác”, LLVT tỉnh luôn thực hiện tốt công tác dân vận. Trong phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, LLVT tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và huy động lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ tham gia hàng nghìn ngày công giúp nhân dân làm đường giao thông, kênh mương nội đồng, cải tạo nhà ở, nâng cấp điểm trường mầm non; hỗ trợ y tế, bảo vệ môi trường, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa mới… góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh. Xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, trong đó lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT. Tiếp tục xây dựng lực lượng thường trực và lực lượng DBĐV, DQTV vững mạnh, rộng khắp, có số lượng phù hợp và chất lượng chính trị ngày càng cao. Đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện, coi trọng và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tích cực hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai... Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các phong trào hành động cách mạng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phấn đấu xây dựng tỉnh vững mạnh toàn diện, giàu về kinh tế, ổn định về chính trị, vững mạnh về quốc phòng - an ninh.

(Trích nguồn Báo Hưng Yên)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 220.148
   Online: 27