Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân khu 3, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (TSVM) gắn với xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh trao giấy chứng nhận cho các thí sinh

 đoạt giải cuộc thi tìm hiểu “Quân khu 3- 75 năm đồng hành cùng dân tộc”

Đồng chí Đại tá Đoàn Huy Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QSQP); lãnh đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng được nâng cao. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, nâng cao việc cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của cấp trên vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và chất lượng sinh hoạt của cấp ủy cơ sở, trọng tâm là xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ bí thư cấp ủy, chính ủy, chính trị viên các cấp bảo đảm đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị. Trong quá trình lãnh đạo, các cấp ủy chú trọng những nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua các hoạt động tập huấn, giao ban, hội nghị tổng kết, hội thi báo cáo viên, cán bộ giảng dạy chính trị giỏi… Trong quá trình xây dựng đảng bộ TSVM, Đảng ủy Quân sự  tỉnh luôn coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, nhất là ở cấp cơ sở; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, kết hợp lãnh đạo toàn diện với giải quyết cụ thể từng vấn đề trọng tâm; thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo của Đảng, gắn trách nhiệm cụ thể của cán bộ chủ trì trên các mặt công tác trọng yếu. 
 Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy các cấp trong LLVT tỉnh đã có nhiều biện pháp xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, từ đó tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Mọi hoạt động của cấp ủy các cấp đều được tiến hành theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; coi trọng chất lượng ra nghị quyết, triển khai thực hiện, phân công công tác cho cán bộ, đảng viên, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chi bộ và đơn vị. Các tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan luôn tập trung nâng cao năng lực, chất lượng công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đơn vị. Đối với các tổ chức cơ sở đảng ở đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, nhất là lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu. 

Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo cấp ủy cơ sở kết hợp chặt chẽ các yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên với các tiêu chí trong thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời, cụ thể hóa tiêu chí xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và tiêu chí phấn đấu của cán bộ, đảng viên, quần chúng phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và thường xuyên bổ sung, hoàn thiện tiêu chí, chuẩn mực để phấn đấu. Đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng tu dưỡng đạo đức, phong cách, tác phong làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát quần chúng, tự giác “tự soi”, “tự sửa”. Kết quả đánh giá hằng năm có 100% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 94% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Huấn luyện bắn súng tiểu liên AK cho lực lượng dân quân

Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt, nhận thức sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; chỉ thị, nghị quyết nhiệm vụ cấp trên giao, cụ thể hóa và xác định các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm sát, đúng, trúng, hiệu quả. Trong lãnh đạo, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, khó khăn và giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu; đẩy mạnh phong trào “Thi đua Quyết thắng” gắn với phong trào thi đua yêu nước, coi trọng nêu gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn là tấm gương tiêu biểu để cấp dưới học tập, noi theo.

Có thể khẳng định, với sự đoàn kết thống nhất, đề cao kỷ luật, kỷ cương, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo LLVT tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ QSQP, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh ngày càng được nâng lên; duy trì, thực hiện đầy đủ các chế độ quy định về sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tác chiến phòng thủ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Với những thành tích trên, liên tục trong các năm từ 2015 đến 2018, LLVT tỉnh được Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2019, Đảng bộ Quân sự tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2016 đến 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; năm 2016, LLVT nhân dân tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 249.978
   Online: 29