Ngày 13.3 Chi bộ Tổ chức Kiểm tra đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tới dự có Đồng chí Đại tá Đoàn Huy Thái Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội đã khẳng định: nhiệm kỳ 2017 – 2020 cấp ủy, chi bộ đã lãnh đạo làm tốt việc tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tham mưu có hiệu quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về Quốc phòng trên địa bàn; hằng năm kịp thời ban hành các chỉ thị, lãnh đạo công tác quân sự, Quốc phòng địa phương. Tham mưu giúp phòng Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo các tổ chức đảng trong Đảng bộ LLT tỉnh tiến hành đại hội nhiệm kỳ; tích cực tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác tổ chức xây dựng Đảng; Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên. Phối hợp chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của chi bộ Quân sự xã, phường, thị trấn. Giúp Ban Thường vụ ĐUQS tỉnh quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời ban hành các chỉ thị, kế hoạch, quy chế, quyết định thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và công tác nội chính. Tham mưu giúp Đảng ủy, UBKT Đảng ủy QS tỉnh kiểm tra 13 tổ chức đảng, 61 lượt cấp ủy viên; giám sát 11 tổ chức đảng và 53 lượt cấp ủy viên. Thực hiện tốt quy chế phối hợp UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh với UBKT các huyện ủy, thị ủy, thành ủy. Thường xuyên nắm tình hình chấp hành kỷ luật của đảng viên và tổ chức đảng, kịp thời báo cáo xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo xử lý, kỷ luật. Phát huy tốt vai trò xung kích của tổ chức Đoàn trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức tốt 02 lớp “học kỳ Quân đội”. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh việc tự học, tự rèn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn quy định của cấp trên về công tác xây dựng Đảng và nghị quyết TW 4 khóa XII.

Tại Đại hội các đại biểu đã tham luận vào báo cáo chính trị của Ban chấp hành chi bộ, tán thành phương hướng và chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2022 như: 100% cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật chuyển biến mạnh mẽ, không để xảy ra vi phạm kỷ luật, không mất an toàn khi tham gia giao thông. Hoàn thành tốt công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ, LLVT tỉnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2022

Đại hội cũng đã bỏ phiếu tín nhiệm bầu Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 với số phiếu tín nhiệm cao.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 182.655
   Online: 10