Ngày 18.3 Chi bộ Tuyên huấn đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tới dự có đồng chí Thượng tá Vũ Trọng Thoan Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành, Bí thư, phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 – 2022

Nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi ủy, chi bộ Tuyên huấn đã lãnh đạo tổ chức quán triệt giáo dục cho 100% cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm túc các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các chỉ thị, nghị quyết của các cấp. Lãnh đao thực hiện tốt với cấp ủy, chỉ huy Phòng, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Tham mưu thực hiện có hiệu quả nội dung, chương trình giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng với trên 60 chuyên đề. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương về nhiệm vụ công tác QS, QPĐP, đã sản xuất và phát sóng 50 chuyên mục QPTD, hoàn thành 25 chuyên trang, đăng trên 500 tin, bài trên các báo Trung ương và địa phương. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác phục vụ bảo đảm trang trí khánh tiết với trên 350 băng zôn, khẩu hiệu. Duy trì có nền nếp hội nghị báo cáo viên hằng tháng, tham gia các hội thi, hội thao của các cấp đạt nhiều giải cao. Chi bộ đã tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, phát động phong trào thi đua quyết thắng, các đợt thi đua đột kích, thi đua cao điểm. Tham mưu thực hiện tốt việc xác định và thực hiện các chỉ tiêu phong trào thi đua quyết thắng kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của các cấp, các ngành.Tham mưu đề nghị Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng LLVTND cho 1 cá nhân, tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc cho 2 tập thể, 39 cá nhân… Công tác phụ nữ đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm bằng nhiều hình thức, biện pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ sinh hoạt, làm việc tham gia các hoạt động của cơ quan. Chi ủy, chi bộ thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của cấp trên về công tác xây dựng Đảng. 100% cán bộ, đảng viên quán triệt và thực hiện tốt phương châm “làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động” Thường xuyên kiện toàn chi ủy đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết Đại hội đã sôi nổi tham gia thảo luận đóng góp vào báo cáo chính trị của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2022. Nhất trí cao với phương hướng nhiệm kỳ 2020 – 2022 trong đó làm tốt việc tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhiệm vụ công tác QS, QPĐP. 100% cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn giao thông. Quản lý, khai thác có hiệu quả vật tư CTĐ, CTCT trong thực hiện các nhiệm vụ.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2022 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban chấp hành, Bí thư, phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 – 2022 với số phiếu tín nhiệm cao.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 218.609
   Online: 32