Nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, trọng điểm kinh tế của khu vực phía Bắc, tỉnh Hưng Yên có vị trí chiến lược, quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Trong 5 năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tăng trưởng khá, quốc phòng – an ninh được tăng cường, hoạt động của hệ thống chính trị được đổi mới, an sinh xã hội được bảo đảm. Đạt được những kết quả to lớn đó có vai trò hết sức quan trọng của Đảng bộ, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, chủ động đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công UVBTV tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

 tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 26/2002/NĐ-CP ngày 21.03.2002

của chính phủ về sỹ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam

Quán triệt các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; căn cứ tình hình thực tiễn của tỉnh và đơn vị, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Đảng ủy Quân sự tỉnh thực hiện tốt việc tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đồng thời rà soát toàn bộ tiến độ thực hiện các chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ; trong đó, tập trung vào những chỉ tiêu chủ yếu như: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng; duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức huấn luyện, diễn tập ở các cấp; tham gia thực hiện chính sách hậu phương quân đội, xây dựng nông thôn mới...

Điểm nhấn tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2015-2020 là Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành “Đề án về xây dựng công trình phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2035 và những năm tiếp theo”, đồng thời chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng đề án ở cấp huyện. Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch bảo đảm kinh tế - xã hội những năm đầu chiến tranh; kế hoạch động viên nền kinh tế quốc dân... đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng trong mọi tình huống. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; chỉ đạo 10/10 huyện, thị xã, thành phố diễn tập khu vực phòng thủ; thành phố Hưng Yên diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; 6 sở và 40 ngành của huyện diễn tập quốc phòng và an ninh; 161/161 xã, phường, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt kết quả khá, an toàn tuyệt đối. Các đề án, quy hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn được thẩm định chặt chẽ, thực hiện phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm quốc phòng - an ninh. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, nhất là quản lý đất, công trình quốc phòng, khu quân sự trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt. 

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về sẵn sàng chiến đấu; phương châm, nội dung, chương trình huấn luyện; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng, biên chế đúng quy định, chất lượng cao. Phối hợp chặt chẽ với công an, các ban ngành thực hiện tốt công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh từ cơ sở. Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh như đại dịch Covid-19 vừa qua, với phương châm “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã không quản gian khổ và hiểm nguy, có nhiều phương án, giải pháp thực hiện, góp phần tích cực vào công cuộc phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. 

Cùng với lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, LLVT tỉnh là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện công tác dân vận. Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm cao, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” với số tiền quyên góp ủng hộ của cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh và xã hội hóa được 5 tỷ 724 triệu đồng cùng 2.819 ngày công để nâng cấp, sửa chữa 97 điểm trường mầm non, nhà văn hóa thôn; phối hợp tặng 160 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ. 

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng cao. Đảng bộ đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 05) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt. Các cấp ủy đã chú trọng đổi mới phong cách làm việc, phát huy dân chủ, tôn trọng lắng nghe và giải quyết có hiệu quả, kịp thời những vấn đề nảy sinh trong từng cơ quan, đơn vị. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ, các Đảng bộ Quân sự cấp huyện thường xuyên làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Hằng năm, có từ 85% trở lên số đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Liên tục trong các năm từ 2015 - 2018, LLVT tỉnh được UBND tỉnh, Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2017 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Năm 2018, Đảng bộ Quân sự tỉnh là đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở duy nhất được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nhiệm vụ của LLVT tỉnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT tỉnh, huyện (thị xã, thành phố) ngày càng vững chắc. Phòng, chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị 855-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảng bộ Quân sự tỉnh và LLVT tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 203.712
   Online: 54