Trong 2 ngày 20 và 21/7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên, một cấp trên bản đồ năm 2020.

Toàn cảnh cuộc diễn tập

Với đề mục: “Tác chiến phòng thủ tỉnh”. Đợt luyện tập, diễn tập được tiến hành qua 3 giai đoạn và 10 vấn đề huấn luyện: Giai đoạn 1. Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Giai đoạn 2. Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; Giai đoạn 3. Thực hành tác chiến phòng thủ.

Trong từng giai đoạn huấn luyện, luyện tập từ tình huống giả định trên cương vị người chỉ huy đã vận dụng và kết hợp giữa nguyên tắc và thực tiễn, phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương, quán triệt nhiệm vụ, tính toán thời gian, xác định những công việc cần làm ngay trong chiến đấu. 

Nội dung, hình thức hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong diễn tập được triển khai thực hiện toàn diện, hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến được xây dựng cụ thể sát với tình huống chiến đấu cả trong thời bình và trong thời chiến. Đồng thời, tập trung làm rõ các nội dung quan trọng, thiết yếu bảo đảm cho LLVT tỉnh xử trí hiệu quả, đối phó thắng lợi khi có tình huống xảy ra.

Đợt luyện tập, diễn tập đã hoàn thành nội dung, chương trình và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Qua đó giúp Bộ CHQS tỉnh điều chỉnh, bổ sung phương án tác chiến sát với yêu cầu nhiệm vụ của LLVT tỉnh. Kết quả, kinh nghiệm rút ra từ diễn tập làm cơ sở để Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ và diễn tập chỉ huy, cơ quan, diễn tập KVPT đạt chất lượng tốt hơn, góp phần thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 202.303
   Online: 33