Mới đây, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức huấn luyện cho các đồng chí cán bộ dự bị động viên thuộc tiểu đoàn vận tải của tỉnh.

Huấn luyện cách vận chuyển thương binh bằng xe đạp thồ trong chiến đấu

Trong thời gian 15 ngày các đồng chí cán bộ DBĐV được quán triệt một số vấn đề về luật DBĐV; giáo dục tình hình nhiệm vụ chung, truyền thống nhiệm vụ của đơn vị, thông báo tình hình thời sự thế giới và trong nước. Công tác vận tải bằng phương tiện thô sơ sức người, cách xử trí một số tình huống chiến đấu của người lái xe; chỉ huy đội hình vận tải ô tô trú quân, công tác ngụy trang cất giấu xe, thứ tự hành động của chỉ huy và phân đội khi chuyển vào các trạng thái SSCĐ. Cách làm nhà bán âm, mắc tăng võng, xây dựng công sự trận địa, bếp Hoàng Cầm cấp 1. Tổ chức ngày kỹ thuật tại đơn vị, tính năng một số phương tiện vận tải thô sơ, công tác vận chuyển bộ đội và thương binh bằng xe đạp thồ trong chiến đấu. Huấn luyện chuyển hệ xe, thực hành lái xe ô tô và xe đặc chủng, cách sửa chữa hỏng hóc thông thường, huấn luyện điều lệnh đội ngũ và tập bắn súng AK bài 2.

Huấn luyện tính năng của phương tiện vận tải

Thông qua đợt huấn luyện nhằm củng cố và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của Tiểu đoàn vận tải DBĐV khi có tình huống xảy ra.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 181.933
   Online: 175