Ngày 03/8, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí thượng tá Vũ Trọng Thoan, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí thượng tá Vũ Trọng Thoan, UVTVĐU Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tại hội nghị, đồng chí thượng tá Vũ Trọng Thoan, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Quy định thi hành điều lệ Đảng; Quy đinh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tình hình phòng, chống dịch COVID-19.

Các đại biểu dự hội nghị

Sau hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh tích cực nghiên cứu, học tập, nắm chắc nội dung đã quán triệt tại Hội nghị; phổ biến, quán triệt tới 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị nhằm thống nhất tư tưởng, nhận thức và hành động, vận dụng sáng tạo vào lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 290.287
   Online: 69