Phát huy truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, kiên cường, chiến thắng”, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn tích cực, sáng tạo tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc, góp phần bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Ban CHQS huyện Tiên Lữ

Quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và của tỉnh về xây dựng và hoạt động KVPT, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh thường xuyên làm tốt chức năng tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xây dựng KVPT vững chắc với nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ, sát với thực tiễn của tỉnh. Nhằm xây dựng KVPT tỉnh vững chắc, rộng khắp, lực lượng vũ trang tỉnh đã tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, tăng cường “thế trận lòng dân”. Đồng thời, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm đầu tư ngân sách, bố trí quỹ đất xây dựng KVPT các cấp và các công trình quân sự trọng điểm như: Sửa chữa, nâng cấp căn cứ hậu phương, căn cứ chiến đấu; cải tạo, nâng cấp các công trình chiến đấu; xây mới một số thao trường huấn luyện, Trung tâm huấn luyện dự bị động viên... Các công trình mang tính lưỡng dụng được quy hoạch, triển khai chặt chẽ vừa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trong thời bình, vừa bảo đảm phục vụ hoạt động của các thành phần trong KVPT khi có tình huống tác chiến xảy ra.

Cùng với các nhiệm vụ trên, LLVT tỉnh tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh (QPAN) các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức và cử gần 50 nghìn lượt người thuộc các đối tượng tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN theo đúng quy định; tổ chức giáo dục QPAN cho hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên...

Hằng năm, trước khi vào mùa huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng hệ thống kế hoạch, văn kiện, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị thao trường, mô hình học cụ, giáo án, bài giảng bảo đảm đầy đủ, đúng quy định; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành. Lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ được tập trung xây dựng, kiện toàn về tổ chức, biên chế; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, tư tưởng sát với đối tượng, đặc điểm địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng huấn luyện cho các lực lượng trong LLVT tỉnh luôn được giữ vững và không ngừng được nâng lên, kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện hàng năm đối với lực lượng thường trực luôn có 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 80% khá, giỏi; đối với lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ có 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% - 80% khá, giỏi... Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh luôn chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến, tổ chức diễn tập và tham mưu với tỉnh tổ chức và chỉ đạo các địa phương diễn tập KVPT, diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đạt kết quả tốt... Thông qua diễn tập đã nâng cao năng lực vận hành cơ chế lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; rèn luyện khả năng xử lý kịp thời các tình huống QPAN trên từng địa bàn cho đội ngũ cán bộ các cấp, tạo bước chuyển biến vững chắc về xây dựng và hoạt động của KVPT trong tình hình mới.

Không chỉ huấn luyện giỏi, tham mưu tốt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, trọng tâm là xây dựng và tổ chức hoạt động KVPT, Bộ CHQS tỉnh luôn tích cực giúp Nhân dân khắc phục thiên tai, dịch bệnh, đẩy mạnh thực hiện công tác vận động quần chúng và làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, xây dựng nông thôn mới...

Với tinh thần trách nhiệm cao, triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh từng bước được nâng lên, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 558.896
   Online: 74