Mới đây, Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã tổ chức Đại hội Quân nhân nhiệm kỳ 2022-2025.

Toàn cảnh đại hội quân nhân phòng Tham mưu

Nhiệm kỳ 2020-2022, Hội đồng quân nhân các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã tổ chức, thực hiện nghiêm túc và phát huy hiệu quả 3 nội dung dân chủ: Dân chủ về quân sự và chuyên môn; Dân chủ về chính trị; Dân chủ về kinh tế và đời sống. Hội đồng quân nhân đã thường xuyên động viên quân nhân tích cực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần, trách nhiệm, sáng tạo, đóng góp ý kiến, hiến kế, hiến công, bàn biện pháp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nâng cao chất lượng thực hiện toàn diện công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2022-2025, HĐQN các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì, đổi mới phương pháp hoạt động, phát huy tốt hơn nữa vai trò, chức năng, quyền hạn của HĐQN, tạo điều kiện để mọi quân nhân phát huy và thực hiện tốt 3 dân chủ ở đơn vị. Thường xuyên lắng nghe ý kiến của quân nhân, kịp thời động viên tạo điều kiện để quân nhân phát huy hết tinh thần trách nhiệm, năng lực trí tuệ trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phòng Chính trị bỏ phiếu bầu HĐQN, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch

khóa mới nhiệm kỳ 2022-2025

Tại Đại hội, tập thể quân nhân các cơ quan, đơn vị đã bầu ra HĐQN, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch khóa mới nhiệm kỳ 2022-2025.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 390.950
   Online: 34