Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên

:

Pages: Kham-kiem-tra-suc-khoe-cho-tren-2-500-thanh-nien-tscthikcgg32c

Name

Kham-kiem-tra-suc-khoe-cho-tren-2-500-thanh-nien-tscthikcgg32c

Title

 

PageUrl

 

SearchData

kham kiem tra suc khoe cho tren 2 500 thanh nien trung tuyen nghia vu quan su##ngay 10 1 cac huyen thanh pho trong tinh da dong loat to chuc kiem tra suc khoe lan cuoi cho thanh nien da trung tuyen nghia vu quan su truoc khi phat lenh nhap ngu dong chi tran xuan khanh  giam doc benh vien benh nhiet doi tinh tham va kiem tra tai huyen khoai chau yen my va thanh pho hung yen

ChuThichAnh

 

DonVi

 
Created at 1/11/2019 2:47 PM by admin
Last modified at 12/1/2020 6:19 AM by System Account