“Ðồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Ðê, Xê Ðăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”.

Đó là một trích đoạn trong Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Plâyku, thể hiện quan điểm, tư tưởng của Bác đối với vấn đề đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và kiến thiết nước nhà.

Thạch đá khắc toàn văn Thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku,19/4/1946, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku

Ngày 19/4/1946, Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam được khai mạc tại Pleiku. Do ở xa, không có điều kiện đến dự Bác đã gửi thư động viên và chúc mừng Đại hội. Bức thư được viết với lời văn ngắn gọn, súc tích, khoảng 300 từ, hàm chứa trong đó những chủ trương, đường lối, chính sách đại đoàn kết của Đảng, Nhà nước, nhưng lại vô cùng thân thiết, gần gũi, chân thành như lời của những người trong một gia đình.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền Nam đã đứng lên kháng chiến, chống thực dân Pháp xâm lược. Trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, thiếu thốn và hy sinh, nhưng tinh thần chiến đấu quả cảm, anh dũng của đồng bào các dân tộc thiểu số ở mọi vùng miền của Tổ quốc đã góp phần quan trọng cùng với quân và dân cả nước làm nên thắng lợi vĩ đại trong các cuộc chiến tranh giải phóng, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Quán triệt chủ trương, chính sách đại đoàn kết của Đảng, Nhà nước và lời Bác dạy, cán bộ, chiến sĩ quân đội không phân biệt người kinh, người dân tộc thiểu số, thành phần xuất thân, nơi sinh sống, luôn nêu cao tình đồng chí, nghĩa đồng đội, đoàn kết với nhau như ruột thịt với tinh thần “Toàn quân một ý chí”. Thực hiện chức năng đội quân công tác, các đơn vị trong toàn quân tích cực triển khai làm tốt công tác dân vận với nhiều mô hình, cách làm mới, tiêu biểu như: “Tết Biên phòng, ấm lòng dân bản”, “Tết quân dân”, “Xuân biên cương, Tết biển đảo”, “Chương trình quân dân y kết hợp”… tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, hàng triệu lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác vận động quần chúng, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương xây dựng nông thôn mới, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tăng cường về các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng… trực tiếp giải quyết các điểm nóng, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành nghiêm mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng sức, đồng lòng xây dựng quê hương, làng bản, phum, sóc ngày càng giàu đẹp, văn minh. Kiên quyết đấu tranh, vạch trần mọi âm mưu, thủ đoạn kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam của các thế lực thù địch.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 23.109
   Online: 179