Thực hiện Kế hoạch số 1544-KH/ĐUQS ngày 30/12/2019 của Đảng ủy Quân sự tỉnh. Sáng 10/01/2019, Đảng ủy Trung đoàn 126 tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Đồng chí Trung tá Vũ Công Hiệu - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung của chuyên đề.

Toàn cảnh hội nghị

Sau khi truyền đạt các nội dung của chuyên đề, kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Trung đoàn đã nêu một số yêu cầu sau khi nghiên cứu học tập đối với mỗi tập thể, cá nhân, đó là: Mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cần quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh” như tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước. Mỗi cán bộ, đảng viên, trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ của bản thân, chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 xây dựng kế hoạch, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ, làm cơ sở đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

Các chi bộ thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. Định kỳ hàng tháng tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị của chi bộ, tiến hành thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục và đề ra phương hướng phấn đấu. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt việc bình bầu, vinh danh đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 23.091
   Online: 141