Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

UserName

 

Action

Xóa

Time

2/5/2018 11:42 AM

ActionText

Xóa bài viết

TargetPage

 

TargetPage:ID

 

TargetPageTitle

Trả lời của UBND tỉnh về kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri được thông báo tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI

Attachments

Created at 2/7/2018 3:59 PM by System Account
Last modified at 2/7/2018 3:59 PM by System Account