Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

Tuan

29

NgayBatDau

7/17/2017

NgayKetThuc

7/23/2017

LichCaTuan

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Cán bộ tham dự

Thứ Hai

Ngày17/7

7h30

Họp Thường trực tỉnh ủy mở rộng

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

Các PCT HĐND tỉnh, Lê Chí Thi PCVP

 

6h

Tham gia đoàn công tác làm việc tại Lào

Tỉnh Xiêng Khoảng

Đ/C Phạm Bá Oai PCT, Đ/C Trịnh Xuân Sức PCVP

 

7h

Đại hội phật giáo tỉnh lần thứ 7

Hội trường 25B

Chánh Văn phòng

 

Thứ Ba

Ngày18/7

    7h30

Họp ban Tổ chức diễn tập  khu vục phòng thủ tỉnh năm 2017

Tầng 3 Trụ sở UBND tỉnh

Chánh Văn phòng

 

Thứ Tư

Ngày19/7

 

7h;

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày20/7

7h30;

Hội nghị Cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khi thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hội trường 25B

Các PCT HĐND, Các Phó Trưởng Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo VP

 

Thứ Sáu

Ngày21/7

 

5h

Dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sỹ Bá Thước

Huyện Bá Thước

Đ/C Phạm Thanh Sơn PCTTT HĐND tỉnh

Đ/C Lê Chí Thi Phó CVP

Thứ Bảy

Ngày 22/7

7h30

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 23/7

8h

 

 

 

 

 
  • Trực cơ quan:        - Thứ 7: Đ/c Sức P CVP

                                         - Chủ nhật: Đ/c  Thanh PCVP

Nam

2,017

Attachments

Created at 2/7/2018 3:59 PM by System Account
Last modified at 2/7/2018 3:59 PM by System Account