Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

Tuan

30

NgayBatDau

7/24/2017

NgayKetThuc

7/31/2017

LichCaTuan

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH VÀ CỦA VĂN PHÒNG

(Tuần thứ  30 (từ ngày 24/7/2017 đến 30 /7/2017)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Cán bộ tham dự

Thứ Hai

Ngày24/7

 

Tham dự hội thảo giao lưu giữa 2 Văn phòng Quốc hội Việt Nam và VP QH Lào tại Đà Nẵng

 

Thường trực HĐND tỉnh ; VP

 

Thứ Ba

Ngày 25/7

8h

Dự  hội nghị  biểu dương người có công tiêu biểu và tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào đền ơn đáp nghĩa

 

 

 

 

Tham dự hội thảo giao lưu giữa 2 Văn phòng Quốc hội Việt Nam và VP QH Lào tại Đà Nẵng

 

Thường trực HĐND tỉnh ; VP

 

Thứ Tư

Ngày 26/7

 

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày 27/7

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày28/7

 

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 29/7

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 30/7

 

 

 

 

 

 

Nam

2,017

Attachments

Created at 2/7/2018 3:59 PM by System Account
Last modified at 2/7/2018 3:59 PM by System Account