Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

Tuan

31

NgayBatDau

7/31/2017

NgayKetThuc

8/6/2017

LichCaTuan

Thờig gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Cán bộ tham dự

 

 

Thứ Hai

Ngày 31/7

7h30

Chuẩn bị cho công tác diễn tập

Khu sơ tán

Văn phòng

 

Thứ Ba

Ngày1 /8

    6h30

Diễn tập TH 17

Theo chương trình

Các Phó Chủ tịch HĐND, Chánh VP, Đ/c Tú, Đ/c Quyến

 

Thứ Tư

Ngày 2/8

 

6h00

Diễn tập TH 17

Theo chương trình

Các Phó Chủ tịch HĐND, Chánh VP, Đ/c Tú, Đ/c Quyến

 

Thứ Năm

Ngày  3/8

6h

Diễn tập TH 17

Theo chương trình

các Phó chủ tịch HĐND, Chánh VP, Đ/C Tú, Đ/C Quyến

 

6h

Đoàn công tác đi Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung bộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế

TP Huế

Đoàn công tác theo Quyết định của Thường trực HĐND

 

Thứ Sáu

Ngày4/8

 

7h30

Đoàn công tác đi giao ban Thường trực HĐND tại Thừa Thiên Huế

TP Huế

Đoàn công tác theo Quyết định của Thường trực HĐND

 

Thứ Bảy

Ngày 5/8

7h30

Đoàn công tác đi giao ban Thường trực HĐND tại Thừa Thiên Huế

TP Huế

Đoàn công tác theo Quyết định của Thường trực HĐND

 

Chủ Nhật

Ngày 6/8

8h

 

 

 

 

 

Nam

2,017

Attachments

Created at 2/7/2018 3:59 PM by System Account
Last modified at 2/7/2018 3:59 PM by System Account