Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

Tuan

40

NgayBatDau

10/2/2017

NgayKetThuc

10/8/2017

LichCaTuan

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH VÀ VĂN PHÒNG HĐND TỈNH THANH HÓA

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Cán bộ tham dự

 

 

Thứ Hai

Ngày2/10

8h

Tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu QH

 Xã Bãi Trành, huyện Như Xuân

Đ/C Phạm Thanh Sơn PCTTT HĐND tỉnh;

Đ/C  Tú Phó Trưởng phòng phòng Tổng hợp

13h30

Tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu QH

 Trung tâm  hội nghị huyện Như Xuân

Đ/C Phạm Thanh Sơn PCTTT HĐND tỉnh;

Đ/C Tú Phó Trưởng phòng Tổng hợp

7h30

Tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu QH

 Phường Đông vệ; TP Thanh Hóa

Đ/C Lê Đức Thuận CVP HĐND tỉnh;

 

13h30

Tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu QH

 Sở Y tế

Đ/C Lê Đức Thuận CVP HĐND tỉnh;

 

14h

Ban VH-XH khảo sát lĩnh vực VH- XH

Trường Mần non Hoa Mai,

Ban VH- XH

 

 

Tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu QH

 Huyện Nông Cống

Đ/C Lê Chí Thi Phó CVP HĐND tỉnh;

 

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Bá Oai đi công tác nước ngoài từ ngày 29/9 - 10/10/2017

 

 

 

Thứ Ba

Ngày3/10

7h30

Dự hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về XD mô hình chính quyền điện tử và Phát triển các dịch vụ thành phố thông minh

Trung tâm Hội nghị 25B

Các PCT HĐND tỉnh; Các Phó Ban, Lãnh đạo VP

 

 

Tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu QH

 Huyện Hậu Lộc

Đ/C Lê Chí Thi Phó CVP HĐND tỉnh;

 

Thứ Tư

Ngày4/10

8h

Tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu QH

 Huyện Bá Thước

Đ/C Lê Đức Thuận CVP HĐND tỉnh;

 

Thứ Năm

Ngày5/10

7h30

Tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu QH

 Huyện Đông Sơn

Đ/C Lê Chí Thi Phó CVP HĐND tỉnh;

 

14h

Tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu QH

 huyện Triệu Sơn

Đ/C Lê Đức Thuân CVP HĐND tỉnh;

 

8h

Ban Pháp chế làm việc với Sở Y tế về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Văn phòng HĐND tỉnh

Ban Pháp chế

 

8h

Ban VH-XH khảo sát lĩnh vực VH- XH

Trường Mần non Tân Sơn, TP Thanh Hóa,

Ban VH- XH

 

Thứ Sáu

Ngày6/10

7h30

Tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu QH

 huyện Ngọc Lặc

Đ/C Lê Chí Thi, Phó CVP HĐND tỉnh;

 

8h

Ban Pháp chế làm việc với Sở Y tế về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

UBND huyện Quảng Xương

Ban Pháp Chế

 

Thứ 7

Ngày7/10

7h15

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 8/10

 

 

 

 

 

 
Trực cơ quan:          - Thứ 7: Đ/c Thuận CVP                   Chủ nhật: Đ/c Thi Phó CVP

Trực xe: Đ/c Quyết.

Nam

2,017

Attachments

Created at 2/7/2018 3:59 PM by System Account
Last modified at 2/7/2018 3:59 PM by System Account