Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

Tuan

35

NgayBatDau

8/28/2017

NgayKetThuc

9/3/2017

LichCaTuan

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH VÀ CỦA VĂN PHÒNG

Thờig gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Cán bộ tham dự

Thứ Hai

Ngày28/8

7h30

Họp BTV Tỉnh ủy

Phòng họp BTV TỈnh ủy

Đ/C Phạm Thanh Sơn PCTTTHĐND tỉnh, Đ/C Lê Chí Thi Phó CVP

 

Thứ Ba

Ngày29 /8

7h30

Họp BTV Tỉnh ủy

Phòng họp BTV TỈnh ủy

Đ/C Phạm Thanh Sơn PCTTTHĐND tỉnh, Đ/C Lê Chí Thi Phó CVP

 

7h30

Giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg

Huyện Quan Hóa

Ban Dân tộc

 

Thứ Tư

Ngày30/8

7h30

Giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo quyết định 102/2009/QĐ-TTg

Huyện Quan Hóa

Ban Dân tộc

 

Thứ Năm

Ngày31/8

7 h

Bao VH- XH khảo sát lĩnh vực VH-XH

Thị xã Bỉm Sơn; huyện Hà Trung

Ban VH- XH

 

Thứ Sáu

Ngày1/9

7h30

Dự lễ kỹ niệm 79 năm thành lập chi bộ đảng đầu tiên- tiên thân của Đảng bộ TP Sầm Sơn

Thành phố Sầm Sơn

Đ/C Phạm Thanh Sơn PCTTT HĐND tỉnh

 

7h30

Hội nghị tổng kết Luật dân quân tự vệ

Bộ chi huy QS tỉnh

Chánh VP

 

Thứ Bảy

Ngày 2/9

7h30

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 3/9

8h

 

 

 

 

 

Nam

2,017

Attachments

Created at 2/7/2018 3:59 PM by System Account
Last modified at 2/7/2018 3:59 PM by System Account