Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

Tuan

34

NgayBatDau

8/21/2017

NgayKetThuc

8/27/2017

LichCaTuan

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH VÀ CỦA VĂN PHÒNG

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Cán bộ tham dự

 

 

Thứ Hai

Ngày21/8

 

6h

Dự lễ văn hóa hữu nghị hai tỉnh Hủa Phăn – Thanh Hóa

Tỉnh Hủa Phăn Lào

Đ/C Phạm Thanh Sơn PCTTTHĐND, Đ/C Lê Chí Thi Phó CVP

 

 

Dự hội nghị  công tác với Ban Dân nguyện, Ủy Ban Thường vụ QH

Tỉnh Hòa Bình

Đ/C Lê Đức Thuận CVP

 

Thứ Ba

Ngày22/8

7h30

Dự lễ văn hóa hữu nghị hai tỉnh Hủa Phăn – Thanh Hóa

Tỉnh Hủa Phăn Lào

Đ/C Phạm Thanh Sơn PCTTTHĐND, Đ/C Lê Chí Thi Phó CVP

 

7h30

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện QĐ số 102/2009/QĐ_TTg

Huyện Cẩm Thủy

Ban Dân tộc

 

Thứ Tư

Ngày23/8

 

6h30

Giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Huyện Ngọc Lặc

Đ/C Phạm Bá Oai PCTHĐND trưởng đoàn; các Thành viên theo thông báo

 

7h30

Dự lễ văn hóa hữu nghị hai tỉnh Hủa Phăn – Thanh Hóa

Tỉnh Hủa Phăn Lào

Đ/C Phạm Thanh Sơn PCTTTHĐND, Đ/C Lê Chí Thi Phó CVP

 

14h

Giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Huyện Thọ Xuân

Đ/C Phạm Bá Oai PCTHĐND trưởng đoàn; các Thành viên theo thông báo

 

Thứ Năm

Ngày 24/8

7h30

Dự lễ văn hóa hữu nghị hai tỉnh Hủa Phăn – Thanh Hóa

Tỉnh Hủa Phăn Lào

Đ/C Phạm Thanh Sơn PCTTTHĐND, Đ/C Lê Chí Thi Phó CVP

 

7h

Tham gia đoàn lễ dâng hương, dâng hoa nhà văn hoa tưởng niệm Bác Hồ, Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng

Nhà văn hóa tưởng niệm Bác Hồ, Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng

Đ/C Phạm Bá Oai PCT HĐND tỉnh; Đ/c Lê Đức Thuận CVP

 

8h

Dự lễ mít tinh đoàn kết hữu nghị Lào –Việt Nam năm 2017

Hội trường 25B

Các PCT HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng

 

7h30

Đại hội Chi bộ Kinh tế -  Xã hội

Hội trường VP HĐND tỉnh

Chi Bộ KT- XH

 

13h30

Đại hội Chi bộ Pháp chế- Dân tộc

Hội trường VP HĐND tỉnh

Chi Bộ PC- DT

 

Thứ Sáu

Ngày25/8

8h00

Dự lễ văn hóa hữu nghị hai tỉnh Hủa Phăn – Thanh Hóa

Tỉnh Hủa Phăn Lào

Đ/C Phạm Thanh Sơn PCTTTHĐND, Đ/C Lê Chí Thi Phó CVP

 

7h30

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện QĐ số 102/2009/QĐ_TTg

Huyện Ngọc Lặc

Ban Dân tộc

 

7h30

Dự phiên họp thường kỳ tháng 8 UBND tỉnh

Tầng 3 VP UBND tỉnh

Đại diện Thường trực HĐND tỉnh; Các Ban HĐND tỉnh; VP HĐND tỉnh

 

20h

Dự chương trình rạng rỡ đất học xư thanh

Hội trường 25B

Phó Chủ Tịch HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng

 

Thứ 7

Ngày12/8

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 13/8

 

 

 

 

 

 

Nam

2,017

Attachments

Created at 2/7/2018 3:59 PM by System Account
Last modified at 2/7/2018 3:59 PM by System Account