Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

Tuan

38

NgayBatDau

9/18/2017

NgayKetThuc

9/24/2017

LichCaTuan

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH VÀ CỦA VĂN PHÒNG

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Cán bộ tham dự

Thứ Hai

Ngày18/9

14h

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh

Trung tâm hội nghị 25B

Các PCT HĐND; Các Phó Ban HĐND, Lãnh đạo VPHĐND

 

Thứ Ba

Ngày19/9

 

 

 

 

 

Thứ Tư

Ngày20/9

 

8h

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa VP Ban chỉ đạo Tây Bắc với VP Tỉnh ủy, VP HĐND, UBND các tỉnh Tây Bắc

Khách sạn Bộ tài Chính Thành Phố Sầm Sơn

Chánh Văn phòng

 

Thứ Năm

Ngày21/9

7h30

Ban Dân tộc khảo sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo theo QĐ 102/TTg

UBND huyện Như Thanh

Ban Dân tộc

 

Thứ Sáu

Ngày22/9

7h30

Ban Dân tộc khảo sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo theo QĐ 102/TTg

UBND huyện Như xuân

Ban Dân tộc

 

8h

Thường trực HĐND tỉnh  giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiệu nại, tố cáo của công dân tại huyện Thạch Thành

UBND huyện Thạch Thành

Đ/c Phạm Thanh Sơn PCTTT HĐND tỉnh, các thành phần theo giấy mời

 

7h30

Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2017

Phòng họp tầng 3 VP UBND tỉnh

Đ/c Phạm Bá Oai PCT HĐND tỉnh, Đ/C Đỗ Thanh Phó CVP HĐND tỉnh

 

Thứ 7

Ngày23/9

7h15

Dự Lễ kỷ niệm 20 thành lập Trường Đại học Hồng Đức

Trường ĐH Hồng Đức

 Đ/C Phạm Bá Oai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Thanh PCVP

 

Chủ Nhật

Ngày 24/9

 

 

 

 

 

 

Nam

2,017

Attachments

Created at 2/7/2018 3:59 PM by System Account
Last modified at 2/7/2018 3:59 PM by System Account