Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

Tuan

37

NgayBatDau

9/11/2017

NgayKetThuc

9/17/2017

LichCaTuan

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH VÀ CỦA VĂN PHÒNG

Thờig gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Cán bộ tham dự

Thứ Hai

Ngày11/9

13h30

Tham gia làm việc với Đoàn Đại biểu QH tỉnh, chương trình giám sát

Sở Nông nghiệp Và PTNT

Đ/C Phạm  Bá Oai PCTHĐND tỉnh

 

Thứ Ba

Ngày12 /9

    13h30

Tham gia làm việc với Đoàn đại biểu QH tỉnh, chương trình giám sát

Ngân hàng tỉnh Thanh Hóa

Đ/C Phạm  Bá Oai PCTHĐND tỉnh

 

Thứ Tư

Ngày13/9

 

7h30

Ban Dân tộc giám sát  thực hiện chính sách cho người nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg

Huyện Quan Sơn

Ban Dân tộc

 

13h30

Ban VH-XH giám sát  về việc sử dụng quỹ BH khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định

Bệnh  viện Yên Định

Ban VH - XH

 

8h

Ban VH-XH giám sát  về việc sử dụng quỹ BH khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc

Bệnh  viện Vĩnh Lộc

Ban VH - XH

 

Thứ Năm

Ngày14/9

7h

Ban Dân tộc giám sát  thực hiện chính sách cho người nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg

Huyện Quan Sơn

Ban Dân tộc

 

14h

Ban VH-XH giám sát  về việc sử dụng quỹ BH khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc

Bệnh viện Vĩnh Lộc

Ban VH- XH

 

Thứ Sáu

Ngày15/9

7h30

Ban Dân tộc giám sát  thực hiện chính sách cho người nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg

Huyện Lang Chánh

Ban Dân tộc

 

7h30

Ban VH-XH giám sát  về việc sử dụng quỹ BH khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa

Bệnh viện Thiệu Hóa

Ban VH - XH

 

13h30

Ban VH-XH giám sát  về việc sử dụng quỹ BH khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn

Bệnh viện Đông Sơn

Ban VH - XH

 

14h

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh (Lùi lại 14h ngày 18/9/2017) do tập trung ứng phó với cơn bão số 10

Trung tâm hội nghị 25B

Các PCT HĐND tỉnh, Lãnh đạo VP; Phó các ban HĐND tỉnh

 

Thứ Bảy

Ngày 16/9

7h30

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 17/9

8h

 

 

 

 

 

Nam

2,017

Attachments

Created at 2/7/2018 3:59 PM by System Account
Last modified at 2/7/2018 3:59 PM by System Account