Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Attachments
  
  
  
  
NoiDung
  
  
Thông báo kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnhYes

Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa diễn ra vào các ngày từ ngày 10/7/2017 đến 13/7/2017

7/4/2017