Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, những năm qua, xã Long Hưng luôn trú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, xây dựng khu vực phòng thủ địa phương ngày càng vững mạnh.

Với vị trí nằm ở Trung tâm huyện Văn Giang, là một trong 11 xã, thị trấn được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới đợt 1/2014. Phía Bắc giáp xã Cửu Cao, Nghĩa Trụ, phía Nam giáp xã Tân Tiến và xã Liên Nghĩa, phía Đông giáp xã Nghĩa Trụ và xã Tân Tiến, phía Tây giáp Thị trấn Văn Giang và xã Liên Nghĩa. Đã từ lâu, Cấp ủy Đảng, Chính quyền xã Long Hưng xác định  xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, giữ vững ổn định an ninh chính trị và là động lực để thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương phát triển.

Trụ sở UBND xã Long Hưng

Trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Trong đó đã xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban CHQS xã và Công an xã “về bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở”, cũng như hoạt động trong khu vực phòng thủ, hằng năm đều kiểm điểm và bổ sung kế hoạch để triển khai đến các cơ sở. Trong suốt giai đoạn từ 2009 đến nay, cấp uỷ đảng, chính quyền trong xã đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; thấy được vị trí, sự cần thiết của nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về nền quốc phòng toàn dân như: Luật Quốc phòng, Luật giáo dục quốc phòng an ninh; Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Dân quân tự vệ...; Chỉ đạo các ban, ngành, địa phương rà soát các đối tượng cần bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh sau Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. từ đó góp phần tích cực củng cố khối đại đoàn kết và phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân, của cả hệ thống chính trị để xây dựng khu vực phòng thủ. 10 năm qua, toàn xã  đã cử 08 đồng chí thuộc đối tượng 3 và 128 đồng chí thuộc đối tượng 4 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh do tỉnh tổ chức. Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng vũ trang xã Long Hưng cũng làm tốt công tác dân vận, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giúp Đảng uỷ, UBND xã giải quyết tốt tình hình cơ sở khi có vấn đề phức tạp nảy sinh. Tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư và phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm kịp thời ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quán triệt quan điểm của Đảng phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.  Kinh tế trên địa bàn xã Long Hưng trong 10 năm qua tăng trưởng khá ,thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 52 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,9% (theo chuẩn mới); lĩnh vực văn hoá xã hội có những chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện, diện mạo  nông thôn có nhiều khởi sắc. Thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, trong đó nổi bật là các chế độ chính sách theo Quyết định 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ; thăm và tặng quà cho người có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh nhân ngày Thương binh liệt sỹ , tết nguyên đán, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, xây dựng được “thế trận lòng dân” vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Với phương châm vững mạnh rộng khắp, hiện tại xã đã và đang xây dựng củng cố lực lượng dân quân tự vệ, lấy chất lượng chính trị là chủ yếu, số lượng hợp lý, tỷ lệ so với dân số từ 1,05% - 1,74%. Lực lượng dự bị động viên được xây dựng đúng nguyên tắc gần gọn địa bàn, quân đâu cán đó luôn bảo đảm tỷ lệ đúng và gần đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 90,2%. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm được cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện, giao đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt. Trong 10 năm qua, toàn xã đã giao 243 thanh niên ưu tú cho các đơn vị nhận quân đảm bảo theo quy định. Hàng năm đều tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai xây dựng và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu cho các đối tượng. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng trong chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu, năng lực làm tham mưu giúp cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trong giai đoạn từ 2009 đến 2019, đã tổ chức 03 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ và diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã. Qua diễn tập đã nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của người chỉ huy và cơ quan, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp uỷ đảng, chính quyền trong xử lý các tình huống góp phần xây dựng khu vực phòng thủ xã, huyện ngày càng vững chắc.

LLVT xã thực tổ chức thực binh trong diễn tập chiến đấu phòng thủ

Bằng các biện pháp đồng bộ, sát thực tiễn, xã Long Hưng đã từng bước xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ trên địa bàn được tăng cường, củng cố ngày càng vững chắc. Góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy  kinh tế - xã hội của  địa phương phát triển toàn diện. Trong thời gian tới, xã Long Hưng tiếp tục xác định xây dựng xây dựng nền quốc phòng toàn dân phải được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp uỷ đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền. Phải gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giữa xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân với xây dựng thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” trong khu vực phòng thủ tạo thế liên hoàn vững chắc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an và Quân sự, chủ động phòng ngừa hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống xảy ra.

Thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng vũ trang về vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Chăm lo xây dựng các tiềm lực, lấy tiềm lực chính trị, tinh thần là cơ bản; xây dựng lực lượng Công an, Quân sự trong sạch vững mạnh, trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực công tác tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 25.024
   Online: 92