Ngày 19.12, Hội đồng quân nhân Ban CHQS huyện Văn Giang tổ chức Đại hội quân nhân nhiệm kỳ 2020 - 2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2018 - 2020 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020- 2022.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng quân nhân Ban CHQS huyện đã tổ chức học tập và quán triệt đầy đủ, kịp thời đến cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cơ quan nắm được những nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quân nhân cũng như các nội dung biện pháp thực hiện dân chủ. Việc thực hiện dân chủ của Hội đồng quân nhân trên 3 lĩnh vực, đó là: quân sự - chuyên môn; chính trị; kinh tế - đời sống; định kỳ tổ chức lấy ý kiến đóng góp về công tác lãnh đạo của Chi bộ, Đảng ủy và công tác quản lý, điều hành của chỉ huy, phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, qua đó kịp thời phát hiện báo cáo với Đảng ủy, chỉ huy cơ quan những hành vi và biểu hiện tư tưởng sai lệch của cán bộ, đảng viên để có biện pháp uốn nắn, khắc phục. Hội đồng quân nhân Ban CHQS huyện cũng thực hiện tốt việc dân chủ về kinh tế, đời sống, do đó công tác quản lý tài chính, cơ sở vật chất của cơ quan đảm bảo chặt chẽ; việc sử dụng chi tiêu đúng mục đích, không có hiện tượng lãng phí, chi sai nguyên tắc và thâm hụt xảy ra.

Phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2022, Hội đồng quân nhân Ban CHQS huyện xác định, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chế độ sinh hoạt, phát huy dân chủ ở cơ sở, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của mọi quân nhân. Quán triệt thực hiện đầy đủ, kịp thời các kế hoạch, chỉ thị, mệnh lệnh và hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện nền nếp chính quy, duy trì kỷ luật. Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong mỗi cá nhân, từng cơ quan, đơn vị; phát huy dân chủ, xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Cùng với đó, làm tốt công tác giám sát công khai các quyền lợi về kinh tế, chính sách hậu phương quân đội của trên đối với quân nhân.

Ban chấp hành Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2020 -2022 thay mặt cho cán bộ, nhân viên duy trì hoạt động của Hội đồng ngày càng vững mạnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 24.946
   Online: 182