Ngày 06.01.2020, Ban CHQS huyện Văn Giang đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ, giáo viên huấn luyện dân quân tự vệ năm 2020 cho 81 đồng chí là cán bộ huấn luyện Ban CHQS huyện, cán bộ Ban Chỉ huy quân sự, trung đội trưởng DQCĐ các xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 06 - 10.01.2020, các đồng chí học viên được truyền đạt các kiến thức về giáo dục chính trị và pháp luật; huấn luyện về quân sự chung; huấn luyện kỹ thuật, huấn luyện chiến thuật. Với các nội dung như: nội dung công tác dân vận của DQTV trong tình hình mới; nội dung, phương pháp soạn bài giảng chính trị; huấn luyện điều lệnh đội ngũ; tổ chức phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh; nội dung, phương pháp xây dựng văn kiện tác chiến xã, thị trấn…

Thông qua tập huấn nhằm thống nhất nội dung, tổ chức, phương pháp thực hiện về công tác quân sự, quốc phòng, giáo dục quốc phòng-an ninh, công tác dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển quân, quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương. Từ đó góp phần nâng cao năng lực quản lý về tư tưởng, khả năng giáo dục chính trị, pháp luật cho lực lượng dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 25.016
   Online: 74