Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Van-Giang-to-chuc-Le-giao-nhan-quan-nam-2018mxp9v92ujyha.aspx
  
11/11/2020 4:29 PMSystem AccountTrần Đình QuangVăn Giang tổ chức Lễ giao nhận quân năm 20183/7/2018 4:16 PM
4/3/2018
23
YesĐang soạn thảo
/portal/vangiang/Photos/2018-04/4bTX5pgF4UuOtu09Sequence 02_3.png
4885YesYesNone/portal/pages/Văn Giang tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2018Van-Giang-to-chuc-Le-giao-nhan-quan-nam-2018mxp9v92ujyha
16:16:45583Tin tức quân sự, quốc phòng
Tham dự buổi lễ ở tỉnh có đồng chí Đặng Minh Ngọc - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy - Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh. Đồng chí Đỗ Đình Hào - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy - Giám đốc công an Tỉnh. Đ/c Trần Văn Quý, Tỉnh ủy viên- Phó trưởng đoàn Quốc hội tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Cùng các đồng chí đại biểu cơ quan Bộ CHQS tỉnh và một số sở, ban ngành của tỉnh.