Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Van-Giang-to-chuc-Le-giao-nhan-quan-nam-2018190z42b3r6u2.aspx
  
10/1/2020 5:58 PMSystem AccountTrần Đình QuangVăn Giang tổ chức Lễ giao nhận quân năm 20183/7/2018 10:06 AM
4/4/2018
413
YesĐã xuất bản
/portal/vangiang/Photos/2018-04/N0WjZ3okF0qVVZXgSequence%2002_3.png
4887YesYesNone/portal/pages/Văn Giang tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2018Van-Giang-to-chuc-Le-giao-nhan-quan-nam-2018190z42b3r6u2
10:06:30583Tin tức quân sự, quốc phòng
Tham dự buổi lễ ở tỉnh có đồng chí Đặng Minh Ngọc - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy - Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh. Đồng chí Đỗ Đình Hào - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy - Giám đốc công an Tỉnh. Đ/c Trần Văn Quý, Tỉnh ủy viên - Phó trưởng đoàn Quốc hội tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Cùng các đồng chí đại biểu cơ quan Bộ CHQS tỉnh và một số sở, ban ngành của tỉnh.