Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Ban-CHQS-huyen-Van-Giang-to-chuc-Le-ra-quan-huan-l1jng7u4eyzlz.aspx
  
10/1/2020 6:09 AMSystem AccountTrần Đình QuangBan CHQS huyện Văn Giang tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 20183/3/2018 2:07 PM
4/5/2018
284
NoĐã xuất bản
/portal/vangiang/Photos/2018-04/e4Dk4tvJ0SVjNXSSv.jpg
4889YesYesNone/portal/pages/Ban CHQS huyện Văn Giang tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2018Ban-CHQS-huyen-Van-Giang-to-chuc-Le-ra-quan-huan-l1jng7u4eyzlz
14:07:45601Huấn luyện, Diễn tập, SSCĐ
Ngày 1/3, huyện Văn Giang đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua đột kích ''Luyện giỏi, rèn nghiêm, kỷ cương, hiệu quả'', quán triệt mệnh lệnh chiến đấu năm 2018 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và triển khai nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sĩ trong biên chế cho cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang huyện.