Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Kiem-tra-ban-dan-that-sung-Tieu-lien-AK-cho-luc-lugn9gtdtbguwx.aspx
  
12/1/2020 5:29 PMSystem AccountNguyễn Văn LuyệnKiểm tra bắn đạn thật súng Tiểu liên AK cho lực lượng  Dân quân tự vệ năm 20187/12/2018 7:13 AM
7/12/2018
336
YesĐã xuất bản
/portal/vangiang/Photos/2018-07/Xdp-if3RAEa-Ib3ZDQTV.jpg
4900YesYesNone/portal/pages/Kiểm tra bắn đạn thật súng Tiểu liên AK cho lực lượng Dân quân tự vệ năm 2018Kiem-tra-ban-dan-that-sung-Tieu-lien-AK-cho-luc-lugn9gtdtbguwx
7:13:30601Huấn luyện, Diễn tập, SSCĐ
Ngày 05.7, tại Trường bắn Hiệp Cường (huyện Kim Động) Ban CHQS huyện Văn Giang tổ chức kiểm tra bắn đạn thật súng Tiểu liên AK bài 1, và súng máy phòng không 12,7mm  kẹp nòng cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2018.