Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Dang-uy-Quan-su-huyen-ra-Nghi-quyet-lanh-dao-thuc-rloe9gqt1skr.aspx
  
11/27/2020 12:48 PMSystem AccountTrần Đình QuangĐảng ủy Quân sự huyện ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ  Quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng cuối năm 20187/4/2018 9:55 AM
7/4/2018
223
YesĐã xuất bản
/portal/vangiang/Photos/2018-07/EzdITmOKvUK6jlHOdao hong van.jpg
4898YesYesNone/portal/pages/Đảng ủy Quân sự huyện ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng cuối năm 2018Dang-uy-Quan-su-huyen-ra-Nghi-quyet-lanh-dao-thuc-rloe9gqt1skr
9:55:15554Các sự kiện
Sáng ngày 02.7, Đảng ủy Quân sự huyện Văn Giang đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Đào Hồng Vận – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì hội nghị.
Qua-5-nam-trien-khai-thuc-hien-De-an-doi-moi-cong-rhff0ghxmrqe.aspx
  
12/2/2020 2:16 PMSystem AccountTrần Đình QuangQua 5 năm triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang huyện7/4/2018 9:28 AM
7/4/2018
119
YesĐã xuất bản
4897YesYesNone/portal/pages/Qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang huyệnQua-5-nam-trien-khai-thuc-hien-De-an-doi-moi-cong-rhff0ghxmrqe
9:28:45561Tuyên truyền giáo dục
Công tác giáo dục chính trị tại đơn vị là một hình thức cơ bản của công tác tư tưởng văn hóa; một nội dung cơ bản của nhiệm vụ huấn luyện bộ đội, có ý nghĩa quyết định trong bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Thấm nhuần phương châm trên, sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị cơ sở trong tình hình mới” trong lực lượng vũ trang huyện đã thu được những kết quả rõ nét.